SttHọ và tênChức vụSố điện thoạiĐịa chỉ
1 Lê Chí Thi Phó Chánh Văn phòng
2 Lê Ngọc Hợp Phó Chánh Văn phòng 0237.3.852.255
3 Phan Thanh Thuận Phó Trưởng ban Pháp chế
4 Đinh Ngọc Thúy Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
5 Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng Ban VHXH
6 Lê Nhân Đồng Phó Trưởng ban Dân tộc
7 Lê Thị Hương Ủy viên Chuyên trách Ban Pháp chế 037.3.850.772
8 Lê Quốc Thành Ủy viên Chuyên trách Ban KTNS 037.3.850.772
9 Lê Thị Như Hoa Ủy viên Chuyên trách Ban VHXH 037.3.850.772
10 Cầm Bá Chái Ủy viên Chuyên trách Ban Dân tộc 037.3.850.772
11 Lê Hùng Cường Trưởng phòng Tổng hợp 037.3.850.778
12 Lê Như Tú Phó Trưởng phòng Tổng hợp 037.3.850.778
13 Nguyễn Lương Dũng Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị; Kế toán trưởng 037.3.256.225
14 Ngô Ngọc Quyến Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị 037.3.852.255
15 Nguyễn Lương Chiến Chuyên viên 0373.686.868
16 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên
17 Trần Thị Hiền Chuyên viên 037.3.850.778
18 Nguyễn Thị Tâm Phương Chuyên viên
19 Đào Thùy Linh Chuyên viên 037.3.850.778
20 Lê Thị Thu Hà Chuyên viên 037.3.850.772
21 Doãn Ngọc Hài Chuyên viên
22 Nguyễn Thị Hương Thảo Chuyên viên 037.3.852.255
23 Lê Thị Hương Chuyên viên 037.3.852.255
1 
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
51 người đã bình chọn
Thống kê: 224.139
Online: 49