SttHọ và tênChức vụSố điện thoạiĐịa chỉ
1 Lê Chí Thi Phó Chánh Văn phòng
2 Lê Ngọc Hợp Phó Chánh Văn phòng 0237.3.852.255
3 Đinh Ngọc Thúy Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
4 Lê Thị Hương Ủy viên Chuyên trách Ban Pháp chế 037.3.850.772
5 Lê Quốc Thành Ủy viên Chuyên trách Ban KTNS 037.3.850.772
6 Lê Thị Như Hoa Ủy viên Chuyên trách Ban VHXH 037.3.850.772
7 Cầm Bá Chái Ủy viên Chuyên trách Ban Dân tộc 037.3.850.772
8 Lê Hùng Cường Trưởng phòng Tổng hợp 037.3.850.778
9 Lê Như Tú Phó Trưởng phòng Tổng hợp 037.3.850.778
10 Nguyễn Lương Dũng Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị; Kế toán trưởng 037.3.256.225
11 Ngô Ngọc Quyến Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị 037.3.852.255
12 Nguyễn Lương Chiến Chuyên viên 0373.686.868
13 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên
14 Trần Thị Hiền Chuyên viên 037.3.850.778
15 Nguyễn Thị Tâm Phương Chuyên viên
16 Đào Thùy Linh Chuyên viên 037.3.850.778
17 Lê Thị Thu Hà Chuyên viên 037.3.850.772
18 Doãn Ngọc Hài Chuyên viên
19 Nguyễn Thị Hương Thảo Chuyên viên 037.3.852.255
20 Lê Thị Hương Chuyên viên 037.3.852.255
1 
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 934.801
Online: 23