Danh bạ : Nguyễn Lương Chiến

Chức vụ Chuyên viên
Số điện thoại 0373.686.868
Số điện thoại di động 0917.794.777
Địa chỉ email chiennl@thanhhoa.gov.vn
Số fax 0373.750.660
Địa chỉ
Thông tin khác
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.034
Online: 29