Danh bạ : Ngô Ngọc Quyến

Chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
Số điện thoại 037.3.852.255
Số điện thoại di động 0913.567.487
Địa chỉ email
Số fax 037.3.750.660
Địa chỉ
Thông tin khác
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.174
Online: 43