Danh bạ : Lê Ngọc Hợp

Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Số điện thoại 0237.3.852.255
Số điện thoại di động
Địa chỉ email hopln.hdnd@thanhhoa.gov.vn
Số fax 0237.3.750.660
Địa chỉ
Thông tin khác
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 685.920
Online: 42