Danh bạ : Đinh Ngọc Thúy

Chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
Số điện thoại
Số điện thoại di động
Địa chỉ email thuydn.hdndn@thanhhoa.gov.vn
Số fax 037.3.750.660
Địa chỉ
Thông tin khác
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.055
Online: 30