Danh bạ : Cầm Bá Chái

Chức vụ Ủy viên Chuyên trách Ban Dân tộc
Số điện thoại 037.3.850.772
Số điện thoại di động
Địa chỉ email chai.hdnd@gmail.com
Số fax 037.3.750.660
Địa chỉ
Thông tin khác
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 685.979
Online: 29