Danh bạ : Lê Thị Như Hoa

Chức vụ Phó Trưởng Ban VHXH
Số điện thoại 037.3.850.772
Số điện thoại di động
Địa chỉ email hoanhuhdnd@gmail.com
Số fax 037.3.750.660
Địa chỉ
Thông tin khác
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.275
Online: 42