LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày 27/5

7h30

Ban VH-XH giám sát chuyên đề

UBND thị xã Bỉm Sơn

Ban VH-XH

 

7h30

Ban Dân tộc giám sát chuyên đề 

UBND huyện Quan Hóa

Ban Dân tộc

 

14h00

Ban KT –NS giám sát chuyên đề

Hiệp hội DN tỉnh

Ban KT-NS

 

Thứ Ba

Ngày 28/5

7h30

Ban VH-XH giám sát chuyên đề

UBND huyện Thọ Xuân

Ban VH-XH

 

Thứ Tư

Ngày 29/5

7h30

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hội trường 25B

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

8h00

Dự kỳ họp HĐND huyện Bá Thước thông qua đề án sáp nhập các xã

Huyện Bá Thước

Đ/c Lê Đức Thuận, CVP,  Thành viên BCĐ huyện Bá Thước

 

Thứ Năm

Ngày 30/5

7h30

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày 31/5

 

7h30

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

01/6

7h30

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 02/6

7h30

 

 

 

 

  • Trực cơ quan: Thứ 7 Đ/c Hợp, PCVP                                  - Chủ nhật: Đ/c Thuận, CVP
  • Trực xe: Đ/c Quyết LX
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
55 người đã bình chọn
Thống kê: 289.787
Online: 8