LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày 18/3

7h30

Hội nghị triển khai ngăn chăn dịch tả châu phi

UBND tỉnh

Đ/c Lê Ngọc Hợp, PCVP

 

Thứ Ba

Ngày 19/3

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày 20/3

8h00

Hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm Thanh Hóa xưa và nay kỷ niện 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Hội trường 25B

Đ/c Lê Đức Thuận, CVP

 

Thứ Năm

Ngày 21/3

7h30

Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 21

VP HĐND tỉnh

Theo thành phần

 

Thứ Sáu

Ngày 22/3

7h30

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề

Huyện Như Xuân

Ban Dân tộc

 

Thứ Bảy

Ngày 23/3

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 24/3

 

 

 

 

 

  • Trực cơ quan: Thứ 7 Đ/c Thi, PCVP   - Chủ nhật: Đ/c Hợp, PCVP
  • Trực xe: Đ/c Quyết lx
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
53 người đã bình chọn
Thống kê: 242.960
Online: 5