LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày 19/8

14h00

Nghe công ty viễn thông báo cáo nội dung công nghệ kỳ họp không giấy

Tầng 3, VP HĐND tỉnh

Lãnh đạo VP; Trưởng các phòng; CV CNTT

 

Thứ Ba

Ngày 20/8

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày 21/8

9h

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày 22/8

7h30

Đoàn đại biểu tiêu biểu của Tỉnh đi báo công tại Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ đô Hà Nội

Đ/c Phạm Bá Oai, PCT HĐND tỉnh

 

Thứ Sáu

Ngày 23/8

6h30

Dự hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ

Tỉnh Quảng Bình

Theo thành phần đoàn

 

7h30

Tham dự tiếp công dân với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Đ/c Lê Đức Thuận, CVP

 

Thứ Bảy

Ngày 24/8

7h30

Dự hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ

Tỉnh Quảng Bình

Theo thành phần đoàn

 

Chủ Nhật

Ngày 25/8

 

 

 

 

 

  • Trực cơ quan: Thứ 7 Đ/c Thi, PCVP                                - Chủ nhật: Đ/c Hợp, PCVP
  • Trực xe: đ/c Châu  LX
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
61 người đã bình chọn
Thống kê: 379.151
Online: 48