LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thông báo: Bắt đầu từ Thứ 3, ngày 16/10/2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển sang chế độ làm việc theo giờ mùa Đông.

Buổi sáng: Từ 7h30' đến 12h00'

Buổi chiều: Từ 13h00' đến 16h30'

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày 15/10

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày 16/10

7h30

Ban Dân tộc giám sát chuyên đề

UBND huyện Bá Thước

Ban Dân tộc

 

13h30

Hội nghị sơ kết thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Hội trường 25B

Thường trực HĐND tỉnh

 

Thứ Tư

Ngày 17/10

7h30

Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề về tình hình an ninh mạng và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

Khu hội nghị 25B

Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng

 

Thứ Năm

Ngày 18/10

14h00

Tham dự với Đoàn ĐBQH làm việc với Kiểm toán khu vực 11

Trụ sở kiểm toán khu vực 11

Đ/c Phạm Bá Oai, PCT HĐND tỉnh

 

Thứ Sáu

Ngày 19/10

7h30

Ban Dân tộc giám sát chuyên đề

UBND huyện Cẩm Thủy

Ban Dân tộc

 

Thứ Bảy

Ngày

20/10

7h30

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 21/10

7h30

 

 

 

 

  • Trực cơ quan: Thứ 7 Đ/c Hợp, PCVP                             - Chủ nhật: Đ/c  Thi, PCVP
  • Trực xe: Đ/c Châu LX
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
47 người đã bình chọn
Thống kê: 155.810
Online: 14