LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày 24/6

7h30

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng họp BTV

Các đ/c PCT HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng

 

Thứ Ba

Ngày 25/6

7h30

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng họp BTV

Các đ/c PCT HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng

 

Thứ Tư

Ngày 26/6

7h30

Hội nghị duyệt chương trình, nội dung Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV

Phòng họp BTV

Đ/c Phạm Bá Oai, PCT HĐND tỉnh

 

14h00

Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản tháng 6

Hội trường T4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c Lê Chí Thi, PCVP

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày 27/6

8h00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hội trường T3, VP UBND tỉnh

Đ/c Phạm Bá Oai, PCT HĐND tỉnh; Đ/c Lê Ngọc Hợp, PCVP

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày 28/6

7h30

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh

Hội trường T3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Các đ/c PCT HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng

 

Thứ Bảy

Ngày 29/6

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 30/6

 

 

 

 

 

  • Trực cơ quan: Thứ 7 Đ/c Thi, PCVP                                - Chủ nhật: Đ/c Hợp, PCVP
  • Trực xe: đ/c Quyết LX
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
60 người đã bình chọn
Thống kê: 315.634
Online: 56