LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày 19/4

7h30

Làm việc tại cơ quan

Văn phòng HĐND tỉnh

Các đ/c PCT HĐND tỉnh

 

Thứ Ba

Ngày 20/4

7h30

Làm việc tại cơ quan

Văn phòng HĐND tỉnh

Các đ/c PCT HĐND tỉnh

 

Thứ Tư

Ngày 21/4

7h30

Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

 

 

 

Thứ Năm

Ngày 22/4

7h30

Làm việc tại cơ quan

Văn phòng HĐND tỉnh

Các đ/c PCT HĐND tỉnh

 

Thứ Sáu

Ngày 23/4

7h30

Làm việc tại cơ quan

Văn phòng HĐND tỉnh

Các đ/c PCT HĐND tỉnh

 

Thứ Bảy

Ngày 24/4

7h30

Chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp 15 và kỳ họp tổng kết

 

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động

 

Chủ Nhật

Ngày 25/4

7h30

Chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp 15 và kỳ họp tổng kết

 

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động

 

  • Trực cơ quan: Thứ 7: đ/c Thi, PCVP   CN: đ/c Tú, TPHCTCQT
  • Trực xe: Đ/c Quyết LX
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
109 người đã bình chọn
Thống kê: 1.365.256
Online: 70