LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày 18/6

7h30

Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Huyện Triệu Sơn

Đ/c Phạm Thanh Sơn PCT TT HĐND tỉnh

 

14h00

Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 QH khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Huyện Ngọc Lặc

Đ/c Phạm Thanh Sơn PCT TT HĐND tỉnh

 

7h30

Dự họp phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh

Tầng 3, VP UBND tỉnh

Đ/c Phạm Bá Oai PCT HĐND tỉnh; các Phó Trưởng ban; Đ/c Thi, Phó CVP

 

13h30

Dự họp phiên Thường kỳ UBND tỉnh

Tầng 3, VP UBND tỉnh

Đ/c Phạm Bá Oai PCT HĐND tỉnh; các Phó Trưởng ban; Đ/c Thi, Phó CVP

 

Thứ Ba

Ngày 19/6

15h00

Gặp mặt ngày báo chí cách mạng

Tầng 3, VP Tỉnh ủy

Đ/c Phạm Bá Oai PCT HĐND tỉnh; Đ/c Lê Chí Thi, Phó CVP

 

Thứ Tư

Ngày 20/6

7h30

Họp thống nhất nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tầng 3, VP HĐND tỉnh

Đ/c Phạm Bá Oai, PCT HĐND tỉnh; Lãnh đạo VP, Phòng Tổng hợp

 

13h30

Dự làm việc với Bộ trưởng Bộ LĐTB và XH

Tầng 3, VP UBND tỉnh

Chánh Văn phòng

 

16h30

Công bố quyết định Phó Chánh VP HĐND tỉnh

Tầng 3, VP HĐND tỉnh

Toàn bộ cán bộ, công chức cơ quan

 

Thứ Năm

Ngày 21/6

7h30

Họp BTV Tỉnh ủy

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Các PCT HĐND tỉnh; Chánh VP

 

Thứ Sáu

Ngày 22/6

7h30

Họp BTV Tỉnh ủy

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Các PCT HĐND tỉnh; Chánh VP

 

Thứ Bảy

Ngày 23/6

7h

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 24/6

8h

 

 

 

 

  • Trực cơ quan: Thứ 7 Đ/c Thi PCVP                                                     - Chủ nhật: Đ/c Thuận CVP
  • Trực xe: đ/c Quyết Lx
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
40 người đã bình chọn
Thống kê: 82.875
Online: 14