LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

  • Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo giờ làm việc mùa đông như sau:

+Buổi sáng: Từ 7h30' đến 12h00’       

+Buổi chiều: Từ 13h00’ đến 16h30'

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 16/10/2019 đến ngày 15/4/2020.

 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo để cán bộ, công chức và người lao động biết và thực hiện.

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày 14/10

7h30

Thường trực HĐND tỉnh Họp phiên thứ 26

VP HĐND tỉnh

Theo giấy mời

 

Thứ Ba

Ngày 15/10

7h30

Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

TT Hội nghị 25B

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Thứ Tư

Ngày 16/10

7h30

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh

TT Hội nghị 25B

Đại biểu HĐND tỉnh

Cán bộ, công chức VP HĐND tỉnh

Thứ Năm

Ngày 17/10

7h30

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày 18/10

7h30

Tham dự tiếp công dân với Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Đ/c Lê Đức Thuận, CVP

 

Thứ Bảy

Ngày 19/10

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 20/10

 

 

 

 

 

  • Trực cơ quan: Thứ 7 Đ/c Thi, PCVP                            - Chủ nhật: Đ/c Hợp, PCVP
  • Trực xe: Đ/c Châu LX
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
64 người đã bình chọn
Thống kê: 425.796
Online: 19