LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT CANH TÝ  2020

 

TT

Ngày, tháng, năm

Người trực

Lái xe

1

23/01/2020 (29/12 Kỷ Hợi) Thứ Năm

Đ/c Lê Chí Thi, 0912.308.912; Lê Hùng Cường: 0949.130.368

Đ/c  Châu

0942.338.555

2

24/01/2020 (30/12 Kỷ Hợi). Thứ Sáu.

Đ/c Lê Đức Thuận: 0977.931.919; Lê Như Tú: 0936.086.168

 

Đ/c Quyết

0932.422.666

3

25/01/2020 (01/01 Canh Tý). Thứ Bảy

Đ/c  Lê Ngọc Hợp: 0978. 147.999;  Nguyễn Lương Chiến: 0919.263.468

Đ/c  Châu

0942.338.555

4

26/01/2020 (02/01 Canh Tý) Chủ nhật

 Lê Quốc Thành: 0904 445 367; Ngô Ngọc Quyến: 0913.567.487

Đ/c Quyết

0932.422.666

5

27/01/2020 (03/01 Canh Tý). Thứ Hai

Đ/c Cầm Bá Chái: 0946.628.799; Lê Như Tú: 0936.086.168

Đ/c  Châu

0942.338.555

6

28/01/2020 (04/01 Canh Tý). Thứ Ba

Đ/c Ngô Ngọc Quyến: 0913.567.487; Doãn Ngọc Hài: 0948.521.009

Đ/c Lộc

0982.287.254

7

29/01/2020 (05/01 Canh Tý). Thứ Tư

Đ/c Lê Thị Hương: 0919.721.566; Lê Thị Như Hoa: 0913.016.323

Đ/c Lộc

0982.287.254

Ghi chú: Bộ phận trực Tết có trách nhiệm:

- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bảo vệ tài sản của cơ quan;

- Tiếp nhận mọi thông tin gửi đến cơ quan và xử lý trong thẩm quyền;

- Khi có vấn đề đột xuất phải báo cáo ngay cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng biết để kịp thời giải quyết;

- Thời gian giao ca vào 8h00 hàng ngày;

- Các phòng có trách nhiệm sắp xếp tài liệu, tài sản, tắt cầu giao điện của phòng mình trước khi nghỉ Tết;

- Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị bố trí công chức để phục vụ cho các ca trực.

- Các đồng chí lái xe phục vụ các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo.                                                                         

 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
74 người đã bình chọn
Thống kê: 539.427
Online: 12