Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  17/NQ-HĐNDNghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 tỉnh Thanh Hóa.17/07/2021
  18/NQ-HĐNDNghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022.17/07/2021
  19/NQ-HĐNDNghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 47/2017/NQHĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.17/07/2021
  20/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 202517/07/2021
  21/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.17/07/2021
  22/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ cụ thể cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân theo quy định của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.17/07/2021
  23/NQ-HĐNDNghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 202117/07/2021
  24/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của các dự án17/07/2021
  25/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 của các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh17/07/2021
  26/NQ-HĐNDNghị quyết về Kế hoạch chi tiêu trung hạn cho đường địa phương giai đoạn 2020 - 2022 phục vụ Hợp phần đường dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).17/07/2021
  27/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu Lộc qua sông Lý nối xã Tiên Trang với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.17/07/2021
  28/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu Tiên Long bắc qua sông Lý xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.17/07/2021
  29/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu cứng bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn.17/07/2021
  30/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước.17/07/2021
  31/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hoàn thành cầu Bến Kẹm, huyện Bá Thước17/07/2021
  32/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống17/07/2021
  33/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ cầu treo khu Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát đi cầu treo bản Lát, xã Tam Chung (đoạn từ đường bê tông khu dân cư Piềng Làn đi cầu treo bản Lát), huyện Mường Lát17/07/2021
  34/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nội Khu Buốn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát17/07/2021
  35/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường thị trấn Mường Lát - Đồn biên phòng 483 - Mốc G3, huyện Mường Lát (giai đoạn 2).17/07/2021
  36/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nội bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.17/07/2021
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.574
  Online: 61