Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  329/NQ-HĐNDNghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 202026/10/2020
  295/NQ-HĐNDNghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2), tỉnh Thanh Hóa.21/09/2020
  296/NQ-HĐNDNghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 cho các dự án sử dụng vốn ODA (đợt 2)21/09/2020
  297/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 202021/09/2020
  298/NQ-HĐNDNghị quyết về việc bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 202021/09/2020
  299/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa21/09/2020
  300/NQ-HĐNDNghị quyết về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho Dự án xây dựng kho vũ khí, trang bị kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh21/09/2020
  301/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa21/09/2020
  302/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở cơ quan Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa21/09/2020
  303/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc và sinh hoạt Tiểu đội Cảnh sát mục tiêu Tỉnh ủy21/09/2020
  304/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt thang máy tại Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa21/09/2020
  305/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa21/09/2020
  306/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa21/09/2020
  307/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (ĐT.506)21/09/2020
  308/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa21/09/2020
  309/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ21/09/2020
  310/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, thay thế các nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa21/09/2020
  311/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ Quốc lộ 1A tại xã Tùng Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B)21/09/2020
  312/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa21/09/2020
  313/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa21/09/2020
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  92 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.104.446
  Online: 43