Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  385/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2023.26/04/2021
  386/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2033.26/04/2021
  387/2021/NQ-HĐNDNghị quyết quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.26/04/2021
  388/NQ-HĐNDNghị quyết về việc áp dụng tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu ngân sách các cấp đối với 10 phường mới được thành lập từ tháng 02/2021 của thành phố Thanh Hóa (trước đây là các xã).26/04/2021
  389/NQ-HĐNDNghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh.26/04/2021
  391/NQ-HĐNDNghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đối ứng từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA (đợt 2).26/04/2021
  390/NQ-HĐNDNghị quyết về dự kiến lần 1 kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 do tỉnh Thanh Hóa quản lý.26/04/2021
  392/NQ-HĐNDNghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đối ứng từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA (đợt 2).26/04/2021
  394/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về phương án phân kỳ bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 Đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).26/04/2021
  395/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En26/04/2021
  396/NQ-HĐNDNghị quyết về việc đề nghị chủ trương đầu tư dự án cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân.26/04/2021
  397/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo làng học sinh Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát.26/04/2021
  398/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường dây tải điện 35kV và 02 trạm biến áp từ bản Giồi, xã Thiên Phủ cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa.26/04/2021
  399/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định vhủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình), huyện Nga Sơn26/04/2021
  400/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020.26/04/2021
  401/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn26/04/2021
  402/NQ-HĐND402 Nghị quyết về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014.26/04/2021
  403/NQ-HĐNDNghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 202526/04/2021
  404/NQ-HĐNDNghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.26/04/2021
  405/NQ-HĐNDNghị quyết về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 202126/04/2021
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.064
  Online: 35