Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  5486/UBND-VXTiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 05/05/2020
  91/KH-UBNDKế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2020 (theo chỉ tiêu được Bộ Nội vụ thống nhất năm 2019)14/04/2020
  55/CV-VPTăng cường công tác phòng, chống dịch CoVid-1901/04/2020
  50/TB-UBND Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 01/04/2020
  11/CT-UBNDThực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid - 19 lây ra cộng đồng31/03/2020
  10/CT-UBNDTập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa28/03/2020
  3669/UBND-VXTăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh25/03/2020
  1033/QĐ-UBNDPhê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 201925/03/2020
  1611-CV/TU Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 19/03/2020
  951-CV/BCĐ CV triển khai Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (có Kế hoạch, Thể lệ và Bộ câu hỏi gửi kèm) 16/03/2020
  30/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủ về công tác văn thư05/03/2020
  03-KH/BTCKế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa"03/03/2020
  04/TB-HĐTDThông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 201908/01/2020
  14/TB-HĐTDThông báo tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 201908/01/2020
  551/TB-HĐNDThông báo kết luật của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII20/12/2019
  223/NQ-HĐNDNghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 202012/12/2019
  224/NQ-HĐNDNghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202012/12/2019
  225/NQ-HĐNDNghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Thanh Hóa12/12/2019
  226/NQ-HĐNDNghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Thanh Hóa12/12/2019
  227/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Thanh Hóa12/12/2019
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  82 người đã bình chọn
  Thống kê: 692.167
  Online: 44