BAN DÂN TỘC 

            Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

            Phó Trưởng Ban: Ông Cầm Bá Chái

            Các Ủy viên:

            1. Ông Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường Lát;

            2. Ông Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy;

            3. Ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa;

            4. Ông Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bá Thước;

            5. Ông Cầm Bá Lâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thường Xuân;

            6. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh;

            7. Ông Lương Tiến Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn.

Tìm trong mục
 Thông báo mới
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.652.227
Online: 16