BAN DÂN TỘC (9 Ủy viên)

            Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Thành

            Phó Trưởng Ban (chuyên trách): Ông Lê Nhân Đồng

            Ủy viên chuyên trách: Ông Cầm Bá Chái

            Các Ủy viên:

            1. Ông Phạm Bá Diệm

            2. Bà Hà Thị Lan Hương

            3. Ông Trương Văn Lịch

            4. Bà Bùi Thị Mười

            5. Ông Đỗ Xuân Nam

            6. Ông Phạm Văn Tiến

 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
60 người đã bình chọn
Thống kê: 345.290
Online: 117