BAN DÂN TỘC (9 Ủy viên)

           

            Trưởng Ban: Ông Trịnh Tuấn Sinh

            Phó Trưởng Ban (chuyên trách): Ông Cầm Bá Chái

            Các Ủy viên:

            1. Ông Phạm Bá Diệm

            2. Bà Hà Thị Lan Hương

            3. Ông Trương Văn Lịch

            4. Bà Bùi Thị Mười

            5. Ông Đỗ Xuân Nam

            6. Ông Phạm Văn Tiến

Tìm trong mục
 Thông báo mới
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
115 người đã bình chọn
Thống kê: 1.430.055
Online: 64