BAN PHÁP CHẾ (9 Ủy viên)

            Trưởng Ban: Ông Võ Duy Sang

            Phó Trưởng Ban (chuyên trách): Bà  Lê Thị Hương

            Các thành viên:

            1. Ông Phạm Quốc Bảo

            2. Ông Dương Văn Mạnh

            3. Ông  Nguyễn Văn Thú

            4. Ông Nguyễn Tiến Thuận

            5. Bà Hà Thị Tuyến

Tìm trong mục
 Thông báo mới
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
115 người đã bình chọn
Thống kê: 1.429.957
Online: 75