BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI (9 Ủy viên)

            Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Phát

            Phó Trưởng Ban (chuyên trách): Bà  Lê Thị Như Hoa

            Các Ủy viên:

            1. Ông Lê Hoài Châu

            2. Ông Thích Tâm Đức

            3. Bà Hoàng Thị Mai

            4. Ông Lê Đình Sơn

            5. Ông Ngô Tôn Tẫn

            6. Ông Lê Văn Trung

Tìm trong mục
 Thông báo mới
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
114 người đã bình chọn
Thống kê: 1.427.576
Online: 84