Chánh Văn phòng: Lê Đức Thuận
  Điện thoại: 

  Fax: 0373.750.660
  Email: thuanld.hdnd@thanhhoa.gov.vn

  Lĩnh vực phụ trách:​
   
   
  Phó Chánh Văn phòng: Lê Chí Thi
  Điện thoại: 
  Fax: 0373.750.660
  Email: thilc.hdnd@thanhhoa.gov.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
    Phó Chánh Văn phòng: Lê Hùng Cường
  Điện thoại: 
  Fax: 0373.750.660
  Email: cuongvphdnd@gmail.com
  Lĩnh vực phụ trách:
Tìm trong mục
 Thông báo mới
https://hdndthanhhoa.gov.vn/portal/pages/2020-3-27/Du-thao-Bao-cao-chinh-tri-cua-BCH-Dang-bo-tinh-Kho-020128.aspx
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
95 người đã bình chọn
Thống kê: 1.198.343
Online: 44