Chánh Văn phòng: Lê Đức Thuận
  Điện thoại: 

  Fax: 0373.750.660
  Email: thuanld.hdnd@thanhhoa.gov.vn

  Lĩnh vực phụ trách:​
   
   
  Phó Chánh Văn phòng: Lê Chí Thi
  Điện thoại: 
  Fax: 0373.750.660
  Email: thilc.hdnd@thanhhoa.gov.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
    Phó Chánh Văn phòng: Lê Ngọc Hợp
  Điện thoại: 
  Fax: 0373.750.660
  Email: hopln.hdnd@thanhhoa.gov.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
60 người đã bình chọn
Thống kê: 345.255
Online: 83