Chánh Văn phòng: Lê Đức Thuận
  Điện thoại: 

  Fax: 0373.750.660
  Email: thuanld.hdnd@thanhhoa.gov.vn

  Lĩnh vực phụ trách:​
   
   
  Phó Chánh Văn phòng: Lê Chí Thi
  Điện thoại: 
  Fax: 0373.750.660
  Email: thilc.hdnd@thanhhoa.gov.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
    Phó Chánh Văn phòng: Lê Hùng Cường
  Điện thoại: 
  Fax: 0373.750.660
  Email: cuongvphdnd@gmail.com
  Lĩnh vực phụ trách:
Tìm trong mục
 Thông báo mới
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.637.700
Online: 56