1. Ông Lê Như Tú - Trưởng phòng

    2. Ông Ngô Ngọc Quyến - Phó Trưởng phòng

    3. Ông Nguyễn Lương Chiến - Chuyên viên

    4. Bà Lê Thị Hương - Chuyên viên

    5. Bà Nguyễn Thị Tâm Phương - Chuyên viên

     

Tìm trong mục
 Thông báo mới
https://hdndthanhhoa.gov.vn/portal/pages/2020-3-27/Du-thao-Bao-cao-chinh-tri-cua-BCH-Dang-bo-tinh-Kho-020128.aspx
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
101 người đã bình chọn
Thống kê: 1.269.705
Online: 55