1. Ông Lê Như Tú - Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng

  2. Ông Nguyễn Lương Dũng - Phó Trưởng phòng

  3. Ông Ngô Ngọc Quyến - Phó Trưởng phòng

  4. Ông Nguyễn Lương Chiến - Chuyên viên

  5. Bà Lê Thị Hương - Chuyên viên

  6. Bà Nguyễn Thị Tâm Phương - Chuyên viên

   

Tìm trong mục
 Thông báo mới
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
74 người đã bình chọn
Thống kê: 542.003
Online: 3