1. Ông Lê Hùng Cường - Trưởng phòng

  2. Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên

  3. Bà Đào Thùy Linh - Chuyên viên

  4. Ông Doãn Ngọc  Hài - Chuyên viên

  5. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Chuyên viên

  6. Bà Trần Thị Hiền - Chuyên viên

  7. Bà Lê Thị Thu Hà - Chuyên viên

   

Tìm trong mục
 Thông báo mới
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
78 người đã bình chọn
Thống kê: 569.729
Online: 22