1. Ông Lê Quốc Thành - Trưởng phòng

  2. Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên

  3. Bà Đào Thùy Linh - Chuyên viên

  4. Ông Doãn Ngọc  Hài - Chuyên viên

  5. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Chuyên viên

  6. Bà Trần Thị Hiền - Chuyên viên

  7. Bà Lê Thị Thu Hà - Chuyên viên

  8. Bà Đinh Lê Trà My - Chuyên viên

  9. Ông Đỗ Tuấn Vũ - Chuyên viên

   

Tìm trong mục
 Thông báo mới
https://hdndthanhhoa.gov.vn/portal/pages/2020-3-27/Du-thao-Bao-cao-chinh-tri-cua-BCH-Dang-bo-tinh-Kho-020128.aspx
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
96 người đã bình chọn
Thống kê: 1.209.929
Online: 30