1. Ông Lê Quốc Thành - Trưởng phòng

  2. Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên

  3. Bà Đào Thùy Linh - Chuyên viên

  4. Ông Doãn Ngọc  Hài - Chuyên viên

  5. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Chuyên viên

  6. Bà Trần Thị Hiền - Chuyên viên

  7. Bà Lê Thị Thu Hà - Chuyên viên

  8. Bà Đinh Lê Trà My - Chuyên viên

  9. Ông Đỗ Tuấn Vũ - Chuyên viên

   

Tìm trong mục
 Thông báo mới
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.637.882
Online: 67