Danh bạ : Nguyễn Lương Dũng

Chức vụ Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị; Kế toán trưởng
Số điện thoại 037.3.256.225
Số điện thoại di động 0912.655.899
Địa chỉ email dung.hdndth@gmail.com
Số fax 037.3.750.660
Địa chỉ
Thông tin khác
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 700.916
Online: 28