Danh bạ : Trịnh Văn Chiến

Chức vụ Ủy viên TW Đảng CS Việt Nam, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Số điện thoại
Số điện thoại di động
Địa chỉ email
Số fax
Địa chỉ
Thông tin khác
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 700.902
Online: 26