Danh bạ : Lại Thế Nguyên

Chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban KTNS
Số điện thoại
Số điện thoại di động
Địa chỉ email
Số fax
Địa chỉ
Thông tin khác
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 692.164
Online: 41