Tin nổi bật
https://hdndthanhhoa.gov.vn/portal/pages/2020-3-27/Du-thao-Bao-cao-chinh-tri-cua-BCH-Dang-bo-tinh-Kho-020128.aspx
Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
329/NQ-HĐNDNghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 202026/10/2020
295/NQ-HĐNDNghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2), tỉnh Thanh Hóa.21/09/2020
296/NQ-HĐNDNghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 cho các dự án sử dụng vốn ODA (đợt 2)21/09/2020
297/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 202021/09/2020
298/NQ-HĐNDNghị quyết về việc bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 202021/09/2020
Ảnh hoạt động
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
92 người đã bình chọn
Thống kê: 1.115.959
Online: 52
°