LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày 01/6

14h00

Hội nghị thống nhất nội dung, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Phòng họp T3

Theo giấy mời

 

Thứ Ba

Ngày 02/6

7h30

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 30

Phòng họp T3

Theo giấy mời

 

Thứ Tư

Ngày 03/6

7h00

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng họp BTV

Đ/c Phạm Thanh Sơn, PCT TT HĐND tỉnh

Đ/c Lê Đức Thuận, CVP

Thứ Năm

Ngày 04/6

7h00

Làm việc tại cơ quan

VP HĐND tỉnh

Các đ/c PCT HĐND tỉnh

 

Thứ Sáu

Ngày 05/6

7h00

Làm việc tại cơ quan

VP HĐND tỉnh

Các đ/c PCT HĐND tỉnh

 

Thứ Bảy

Ngày 06/6

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 07/6

 

 

 

 

 

  • Trực cơ quan: Thứ 7: Đ/c Thuận, CVP    CN: Đ/c Tú, PTP Phụ trách P. HCTCQT
  • Trực xe: Đ/c Quyết LX
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 700.864
Online: 40