THỜI GIAN:

Bắt đầu, từ ngày 08 tháng 7 năm 2019.

Buổi sáng: Từ  7h30’ đến 11h30'.

Buổi chiều: Từ 13h30' đến 16h30'.

 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
79 người đã bình chọn
Thống kê: 606.247
Online: 14