Bắt đầu từ Thứ 3, ngày 16/4/2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển sang chế độ làm việc theo giờ mùa Hè.

Buổi sáng: Từ 7h00' đến 11h30'

Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'

 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
66 người đã bình chọn
Thống kê: 461.037
Online: 35