DSC_6007.JPG

​Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp,
 

 

Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình của Kỳ họp thứ 5.
 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo hoạt động của HĐND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; báo cáo giám sát, thẩm tra của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2013, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác và dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp.
 

HĐND đã thảo luận, phân tích một cách sâu sắc, toàn diện và thống nhất đánh giá: Năm 2012, mặc dù trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ và vượt mục tiêu đề ra. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm; đời sống của nhân dân cơ bản ổn định. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố. Công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tư pháp; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo tiền đề để đầu tư, phát triển trong những năm tiếp theo.
 

Những kết quả đạt được trong năm 2012, mặc dù chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, song trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, một lần nữa khẳng định rõ tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao, nỗ lực cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt khó để vươn lên. HĐND tỉnh trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp xứng đáng vào thành công của năm 2012.
 

Thành tựu đạt được trong năm 2012 là rất quan trọng, song, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, đó là: còn 6 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm và còn có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng yêu cầu của một nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có tính bền vững. Sản xuất công nghiệp không đạt kế hoạch đề ra; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch; thị trường tiêu thụ bị thu hẹp; công nghiệp chế biến nông, lâm sản chưa đáp ứng yêu cầu và tiềm năng của tỉnh. Lãi suất ngân hàng tuy đã có sự điều chỉnh nhưng vẫn còn ở mức cao, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn. Thu ngân sách nội địa không đạt dự toán tỉnh giao, nợ đọng tiền sử dụng đất ở một số đơn vị vẫn lớn. Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm chậm. Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh, gây thất thoát ngân sách, ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường giao thông. Tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Mã, sông Chu có lúc, có thời điểm còn diễn biến phức tạp, cát khai thác trái phép với số lượng lớn chuyển ra tỉnh ngoài, làm thay đổi dòng chảy, gây mất an toàn hệ thống đê điều. Việc dạy thêm, học thêm tràn lan mặc dù đã được chấn chỉnh nhưng vẫn còn diễn ra; sai phạm trong liên kết đào tạo, lạm thu trong các trường học; quá tải, tiêu cực trong các bệnh viện sách nhễu, phiền hà, lãng phí, tham nhũng và một số vấn đề xã hội khác còn nhiều bức xúc. Tình hình an ninh trật tự, tai nạn giao thông, an toàn xã hội tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định và chưa thật sự bền vững.
 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân; song nguyên nhân chủ yếu là do người đứng đầu, được giao phụ trách một số lĩnh vực, người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa thật sự gương mẫu; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thiếu sâu sát, thiếu trọng tâm, trọng điểm và chưa thật sự quyết liệt; linh hoạt; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao, còn biểu hiện quan liêu, đùn đẩy, né tránh; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục hiệu quả các yếu kém, tồn tại nêu trên.
 

Kính thưa các vị đại biểu,
 

Năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Trên cơ sở phân tích một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức; HĐND tỉnh đã thống nhất quyết nghị mục tiêu tổng quát của năm 2013 là: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành hàng tỉnh có tiềm năng, lợi thế. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11% trở lên đồng thời. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Bảo vệ môi trường, quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
 

Để đạt được mục tiêu trên, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tập trung triển khai thực hiện một cách quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nêu trong nghị quyết về nhiệm vụ năm 2013 vừa được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, nhằm cải thiện tình hình, tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét để giành thắng lợi ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2013, tạo tiền đề để phát triển cao hơn các năm tiếp theo.
 

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các ban, HĐND tỉnh đã thông qua 14 nghị quyết, đó là: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2011. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013. Nghị quyết về giá các loại đất năm 2013. Nghị quyết về cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn đến năm 2015. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung giai đoạn 2013 - 2015. Nghị quyết về thành lập 6 phường của TP Thanh Hóa trên cơ sở 6 xã: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành và Quảng Thắng. Nghị quyết về điều chỉnh số lượng chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự ở cấp xã; chế độ, chính sách đối với thôn đội trưởng dân quân, tự vệ. Nghị quyết quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về chương trình giám sát và Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013.
 

Đây là những nghị quyết quan trọng, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm cụ thể hóa, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện để các nghị quyết, cơ chế chính sách đi ngay vào cuộc sống. Các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể để tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đã thông qua.
 

Kính thưa các vị đại biểu,
 

Thực hiện chức năng giám sát, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận các báo cáo kết quả giám sát của 4 ban của HĐND tỉnh. Chất vấn đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 3 đồng chí giám đốc sở, thủ trưởng ngành với sự tham gia giải trình của một số lãnh đạo ngành cấp tỉnh và lãnh đạo một số địa phương. Nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề lớn về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được thực hiện trong bầu không khí dân chủ, trách nhiệm. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị nêu trong các báo cáo kết quả giám sát và những vấn đề đã hứa trong khi trả lời chất vấn tại kỳ họp này, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7 (cuối năm 2013).
 

Kính thưa các vị đại biểu,
 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; sau khi xem xét đơn của đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đi nhận nhiệm vụ mới. HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất cho đồng chí Lê Đình Thọ thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

HĐND tỉnh đã xem xét, bầu (bổ sung) đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ rất cao. Kết quả đó thể hiện niềm tin của các vị đại biểu HĐND, đã thay mặt cử tri trong tỉnh giao cho đồng chí trọng trách lớn lao. HĐND tỉnh mong đồng chí phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.
 

HĐND tỉnh ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lê Đình Thọ trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Chúc đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác tại địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới và mong đồng chí tiếp tục tiến bộ.
 

Kính thưa các vị đại biểu,      
   

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Các nội dung của kỳ họp được thảo luận, biểu quyết dân chủ, công khai. Toàn bộ các phiên họp của HĐND tỉnh được truyền hình, truyền thanh trực tiếp để nhân dân theo dõi, giám sát. Duy trì đường dây liên lạc và thông báo rộng rãi số điện thoại để cử tri và nhân dân liên hệ, nêu ý kiến với HĐND. Qua đó, hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng công khai, minh bạch và gần gũi hơn với nhân dân.
 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; đóng góp tích cực của các sở, ngành, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đơn vị phục vụ, các cơ quan thông tấn, báo chí, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.
 

Thưa các vị đại biểu,
 

Ngày mai 6-12 - ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Nhân dịp này HĐND tỉnh xin gửi đến cán bộ, hội viên CCB lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc cán bộ, hội viên hội CCB tỉnh nhà phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cùng Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 

Xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở nước ngoài, tỉnh ngoài sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới.
 

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI.
 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
85 người đã bình chọn
Thống kê: 790.809
Online: 41