Để phục vụ cho việc thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 Ban Kinh tế và Ngân sách do đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Tình hình đầu tư phát triển năm 2012, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013; cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Thanh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

ktns_khdt_21_11_2012.JPG

Thực hiện kế hoạch năm 2012 trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới, trong nước có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, nền kinh tế tỉnh ta vẫn ổn định, một số lĩnh vực phát triển khá, an ninh chính trị, an toàn, trật tự xã hội được giữ vững.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,3% gấp gần 2 lần bình quân chung cả nước và quý sau cao hơn quý trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản trong GDP chiếm 21,6%, giảm 2,2%; công nghiệp-xây dựng chiểm 43,6%, tăng 1,8%; dịch vụ chiếm 34,8% tăng 0,4%.

Vụ chiêm xuân và vụ mùa được mùa lớn, năng suất, sản lượng lúa cả năm đạt cao nhất từ trước đến nay; năng suất lúa đạt 57,8 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,685 triệu tấn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và bước đầu đạt kết quả tích cực. Đã hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành công nhận kết quả rà soát tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã tăng từ 1 đến 3 tiêu chí so với đầu năm, riêng xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) và Quý Lộc (Yên Định) đã hoàn thành 19 tiêu chí.

Sản xuất công nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 23.670 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng 20 bậc, từ vị trí 44 năm 2010 lên vị trí 24 năm 2011.

Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 40.725 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó: vốn ngân sách nhà nước tăng 12%, vốn tín dụng đầu tư phát triển tăng 10%, vốn của doanh nghiệp nhà nước tăng 18%, vốn dân cư và các thành phần kinh tế khác tăng 33%.

Mặc dù vậy trong quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với cùng kỳ (12,3%) và kế hoạch (13,5%); tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 11% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, tạm nghỉ kinh doanh tăng; trong năm có 398 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, tăng 31% so với cùng kỳ và 648 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, tăng 25%. Thu nội địa không đạt dự toán tỉnh giao (đạt 96,3%); có 11/16 khoản thu không hoàn thành kế hoạch. Tiến độ thực hiện của nhiều dự án trọng điểm chậm, nhất là các dự án công nghiệp; việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT và dự án có sử dụng đất chậm do thị trường bất động sản trầm lắng và năng lực tài chính của các nhà đầu tư còn hạn chế

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, mục tiêu là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; bảo vệ môi trường, quản lý khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của chính quyền các cấp nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2013 ở mức cao nhất.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện các mục tiêu kinh tế và ngân sách năm 2012 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thay mặt Ban Kinh tế và Ngân sách đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu kết luận hội nghị: Qua nghe báo cáo, ý kiến giải trình của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, Ban cơ bản thống nhất với báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2013; là cơ sở để Ban Kinh tế và Ngân sách xây dựng báo cáo thẩm tra, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Lê Quốc Thành


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
96 người đã bình chọn
Thống kê: 1.211.069
Online: 12