Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, ngày 22 tháng 12 năm 2012, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành làm việc với các sở có liên quan về nội dung một số dự thảo Nghị quyết và Tờ trình mà Ban được phân công thẩm tra theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham dự làm việc có đồng chí Lê Thị Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

ktns_22_12_2012.jpg

Ban đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về Phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013; Sở Giao thông Vận tải về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung giai đoạn 2013-2015; cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2015.

Sau khi nghe lãnh đạo các Sở chuyên ngành báo cáo những căn cứ pháp lý, sự cần thiết, và nội dụng cụ thể của từng phương án, cơ chế, chính sách; các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu đi sâu vào những vấn đề cần phân tích làm rõ; lãnh đạo các Sở đã giải trình những vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu kết luận hội nghị: Về phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013, đã được xây dựng chi tiết đến từng đường, đoạn đường, ngõ, cơ bản sát giá thị trường; tuy nhiên giá đất tại một số huyện xây dựng chưasát với mặt bằng chung đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉnh lý cho phù hợp. Về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung giai đoạn 2013-2015; cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2015, đề nghị các ngành tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, bổ sung vào đề án trình UBND tỉnh, để UBND xây dựng Tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Lê Quốc Thành


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
96 người đã bình chọn
Thống kê: 1.211.077
Online: 16