Các đồng chí: Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong tổ công tác của Đảng ủy khối dự và chỉ đạo hội nghị. Tự giác, trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, cầu thị, đoàn kết là nét nổi bật của hội nghị này.

kd12132012.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 23 - KH/ĐU và Hướng dẫn số 12 - HD/ĐU ngày 17/4/2012 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 12/12/2012, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Đảng ủy Văn phòng) đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay".

Đồng chí Lê Thị Ích, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh,Bí thư Đảng ủy khai mạc hội nghị; đồng chí Trịnh Xuân Sức, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách công tác đảng vụ trình bày Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng ủy Văn phòng.

Theo báo cáo, trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, Đảng ủy Văn phòng đã triển khai các bước chuẩn bị đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết; lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, tập thể, cá nhân và gợi ý kiểm điểm. Đến ngày 12/11/2012, đã có 11 tổ chức, tập thể có văn bản góp ý đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Đảng ủy Văn phòng đã xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể; mỗi đồng chí Đảng ủy viên xây dựng báo cáo kiểm điểm của cá nhân mình.

Báo cáo nêu rõ, Đảng ủy Văn phòng là một tập thể đoàn kết, trí tuệ; lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối Đổi mới của Đảng; luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức; triển khai tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đảng bộ Văn phòng nhiều năm liên tục được Đảng ủy cấp trên công nhận là "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh". Trong Đảng ủy không cá nhân nào có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức lối sống. Đảng ủy cũng đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch cán bộ; lãnh đạo thực hiện tốt việc bổ nhiệm, tuyển dụng công chức bảo đảm dân chủ, công khai, đúng trình tự, thủ tục và đúng tiêu chuẩn đã đề ra. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thể hiện rõ thông qua việc xây dựng Quy chế hoạt động của Đảng ủy, Quy chế hoạt động của cơ quan và Quy chế dân chủ ở cơ quan; các quy chế, quy định của các chi bộ, các phòng chuyên môn trực thuộc; qua đó thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, Văn phòng cũng như cá nhân mỗi cán bộ, công chức được quy định rõ và thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm, tồn tại trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; trong công tác tổ chức, cán bộ và trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan.

Tiếp đó, từng đồng chí Đảng ủy viên đã đọc báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân. Các báo cáo đều thể hiện rõ tính tự giác, trung thực, không giấu khuyết điểm, sâu sắc rút kinh nghiệm những hạn chế yếu kém của bản thân và có kế hoạch, biện pháp khắc phục cụ thể. Đảng ủy đã đã dành thời gian thỏa đáng để phê bình, góp ý cho từng đồng chí. Các ý kiến góp ý thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm trên tinh thần xây dựng, thương yêu đồng chí, vì sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh của cấp ủy, của Đảng bộ. Các Đảng ủy viên đã cầu thị tiếp thu các ý kiến của tập thể, của đồng chí đã góp ý cho mình và biểu thị quyết tâm khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.

Phát biểu trước khi kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao Đảng ủy Văn phòng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và nêu rõ hội nghị đã đạt kết quả theo yêu cầu. Đề nghị Đảng ủy Văn phòng tiếp tục phát huy, triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc việc đưa những nội dung này vào sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ, chi bộ nhằm đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới./.

Lưỡng Mỹ Quốc

ảnh: Thái Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
85 người đã bình chọn
Thống kê: 790.864
Online: 29