Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012), sáng ngày 16 tháng 11 năm 2012 tại thôn Phú Lĩnh, xã Vĩnh Tiến huyện Vĩnh Lộc, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Tiến huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT huyện Vĩnh Lộc; lãnh đạo xã Vĩnh Tiến và đông đảo bà con thôn Phú Lĩnh.

cttxct_16_11_2012 (1).JPG

Đại diện MTTQ xã Vĩnh Tiến đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam( nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã thực sự là trung tâm đoàn kết, là nơi tập hợp các lực lượng tiến bộ cùng một ý chí và khát vọng: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện nay MTTQ Việ Nam tiếp tục tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân phấn đấu cho một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng với sự phát triển của đất nước, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Phú Lĩnh luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và đang triển khai có hiệu quả Chương trình Xây dựng Nông thôn mới. Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự phấn đấu nỗ lực của bà con nhân dân nên bộ mặt nông thôn ngày càng thay da đổi thịt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân thôn Phú Lĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh công tác mặt trận có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự ổn định ở cơ sở,sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới nhân dân trong thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua ở địa phương, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

cttxct_16_11_2012 (2).JPG 

Nhân dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng quà cho cán bộ, nhân dân và 3 hộ gia đình chính sách tại thôn Phú Lĩnh.

 Lê Như Tú


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 843.384
Online: 40