Sáng ngày 03. 12 .2012, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B - Tp Thanh Hóa), Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Năm. Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Thường tực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ tỉnh; các vị trong Đoàn đai biểu QH tỉnh; đại diện Văn phòng Quốc hội; giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã thành phố; phóng viên của các cơ quan thống tấn, báo chí tham dự và đưa tin.

 

tongquankh_4_12_2012.JPG

Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI

          Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư­ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, sau khi điểm lại những khó khăn, thách thức gay gắt, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân và việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2012; đồng chí nêu rõ: "Trong bối cảnh ấy, được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của trung ương,Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt kết quả khá; 10/16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%, tuy thấp hơn kế hoạch nhưng gấp 02 lần của cả nước là mức tăng trưởng khá trong điều kiện hết sức khó khăn hiện nay và là tỉnh có mức tăng trưởng cao trong các tỉnh khu vực Bắc trung bộ. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và khá toàn diện, sản xuất lương thực được mùa lớn, tổng sản lượng lương thực đạt 1,685 triệu tấn, vượt chỉ tiêu đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả bước đầu; đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất lương thực, chăn nuôi, thủy sản, nghề rừng làm ăn có hiệu quả. Mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá 13,4%, cả nước 5,3%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn tỉnh; kim ngạch xuất khẩu tăng đột biến đạt 730 triệu USD, gấp hơn 02 lần so với 2011; lượng khách du lịch, dịch vụ vận tải, huy động vốn của các tổ chức tín dụng, đều tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán tỉnh giao. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,07% so với cùng kỳ năm 2011.

Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả bước đầu, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế yếu, yếu kém đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng đạt thấp; một số ngành công nghiệp truyền thống thị trường bị thu hẹp dần; trong khi đó chưa có những ngành công nghiệp mới, quy mô lớn, tạo thế bứt phá đi lên trong giai đoạn tiếp theo. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 11%; số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc phá sản tăng 31% so với cùng kỳ.Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm; chất lượng một số công trình chưa thật bảo đảm. Một số vấn đề như: liên kết đào tạo, dạy thêm, học thêm, lạm thu, bố trí tuyển dụng giáo viên, công chức, quá tải ở các bệnh viện; quản lý đất đai, khoáng sản, khai thác cát, sỏi; quản lý quy hoạch ở các đô thị; mặc dù đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết và đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn bức xúc trong xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Với trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tại kỳ họp này, cùng với việc quyết định những công việc theo thẩm quyền, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dành thời gian thoả đáng để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2012; phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, trên cơ sở đó, đề ra kế hoạch năm 2013 sát đúng với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện....Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp; tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đi thẳng vào vấn đề; tất cả các ý kiến phải được chuẩn bị bằng văn bản để trình bày và bảo đảm thời gian theo quy định. Chủ tọa kỳ họp mong muốn nhận được những ý kiến, kiến nghị, giám sát của cử tri, nhân dân trong tỉnh góp phần cùng với Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với chất lượng tốt nhất.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thay mặt Ủy ban nhân dân đọc báo cáo (tóm tắt) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013; đồng chí Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đọc Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4; Ông Trịnh Ngọc Giao, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đọc Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh gửi tới Kỳ họp thứ 5. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nghe Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2012; Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát năm 2012; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.Báo cáo của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh.Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.Báo cáo của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại các xã, thị trấn và tuyển dụng cán bộ khuyến nông viên làm việc tại các thôn, bản thuộc 7 huyện thực hiện chương trình 30a. 

 

traodoi_ht_kyhop_4_12_2012.JPG
Đại biểu HĐND tỉnh trao đổi bên ngoài hội trường

 

Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh đã đọc 11 tờ trìnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua: Phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2011; Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh; Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp, Giá các loại đất [năm 2013]; Cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn đến năm 2015; Cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; Quy định giá một số dịch vụtrong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Thông tư liên tịch số 04 ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính; Thành lập 6 phường trên cơ sở 6 xã: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành và Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa; Điều chỉnh số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự ở cấp xã, chế độ, chính sách đối với Thôn đội trưởng dân quân tự vệ. Đại diện các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đọc Báo cáo thẩm tra về các tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Chiều ngày 03. 12. 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp để thực hiện công tác tổ chức. Trên cơ sở xem xét đơn của ông Lê Đình Thọ về việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị để ông Lê Đình Thọ thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (ông Lê Đình Thọ được Bộ Giao thông Vận tải điều động và bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam). Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết để ông Lê Đình Thọ thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Ông Nguyễn Đình Xứng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT đã được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI diễn ra trong 3 ngày và sẽ bế bế mạc vào chiều ngày 05. 12. 2012./.

Lưỡng Mỹ Quốc

 

ảnh: Hoàng Cao Đại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
79 người đã bình chọn
Thống kê: 609.980
Online: 22