Dân chủ, công khai, minh bạch và gần gũi với nhân dân; thảo luận, thông qua nhiều quyết sách quan trọng; chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc của nhân dân; bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đó là những kết quả nổi bật của kỳ họp này.

 

DSC_6007.JPG

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, chiều ngày 05. 12 .2012, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tham dự phiên bế mạc có các đồng trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các vị trong Đoàn đai biểu QH tỉnh; giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã thành phố.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trương ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2012, mặc dù trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ và vượt mục tiêu đề ra. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm; đời sống của nhân dân cơ bản ổn định. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố. Công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tư pháp; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo tiền đề để đầu tư, phát triển trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Những kết quả đạt được trong năm 2012, mặc dù chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, song trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, một lần nữa khẳng định rõ tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao, nỗ lực cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt khó để vươn lên.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, đó là: còn 6 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm và còn có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền trong tỉnh. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng yêu cầu của một nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có tính bền vững. Sản xuất công nghiệp không đạt kế hoạch đề ra; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch; thị trường tiêu thụ bị thu hẹp; công nghiệp chế biến nông, lâm sản chưa đáp ứng yêu cầu và tiềm năng của tỉnh. Lãi suất ngân hàng tuy đã có sự điều chỉnh nhưng vẫn còn ở mức cao, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn. Thu ngân sách nội địa không đạt dự toán tỉnh giao; nợ đọng tiền sử dụng đất ở một số đơn vị vẫn còn lớn. Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm chậm. Hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh, gây thất thoát ngân sách, ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường giao thông. Tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Mã, sông Chu có thời điểm còn diễn biến phức tạp; khai thác trái phép với số lượng lớn chuyển ra tỉnh ngoài, làm thay đổi dòng chảy, gây mất an toàn hệ thống đê cấp I. Việc dạy thêm, học thêm tràn lan mặc dù đã được chấn chỉnh, nhưng vẫn còn diễn ra; sai phạm trong liên kết đào tạo, lạm thu trong các trường học; quá tải, tiêu cực trong các bệnh viện; sách nhiễu, phiền hà, lãng phí, tham nhũng và một số vấn đề xã hội khác còn nhiều bức xúc. Tình hình an ninh trật tự, tai nạn giao thông, an toàn xã hội tuy có chuyển biến những vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định và chưa thật sự bền vững.

Trên cơ sở phân tích một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất quyết nghị mục tiêu tổng quát của năm 2013 là: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những ngành hàng tỉnh có tiềm năng, lợi thế; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11% trở lên. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Bảo vệ môi trường, quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

 

DSC_6010.JPG

 

Sau khi xem xét các tờ trình, thảo luận các dự thảo nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2011. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. Nghị quyết về về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013. Nghị quyết về giá các loại đất năm 2013. Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn đến năm 2015. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung giai đoạn 2013 - 2015. Nghị quyết về thành lập 6 phường của thành phố Thanh Hóa trên cơ sở 6 xã: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành và Quảng Thắng. Nghị quyết về điều chỉnh số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự ở cấp xã và chế độ, chính sách đối với Thôn đội trưởng dân quân tự vệ. Nghị quyết quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về về chương trình giám sát và Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng sớm cụ thể hóa, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện để các nghị quyết, cơ chế chính sách đi ngay vào cuộc sống. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần chủ động và phối hợp với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đã thông qua. 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian gần 1 ngày để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xoay quanh vấn đề: quản lý nhà nước về khoáng sản và quản lý liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh; chất vấn Chánh thanh tra tỉnh về việcchậm thực hiện các kết luận thanh tra về quản lý quy hoạch xây dựng; quản lý đất đai; đấu giá quyền sử dụng đất; tồn đọng nợ tiền sử dụng đất ở thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn; chất vấn Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về tình trạng một số người "chạy", làm hồ sơ để được hưởng chế độ thương binh, chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm chất độc da cam và các chế độ bảo trợ xã hội khác không đúng quy định; chất vấn Giám đốc Sở Y tế về tình trạng quá tải và hiện tượng tiêu cực trong khám chữa bệnh ở các bệnh viện. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm. Người chất vấn và người trả lời chất vấn đã hỏi và trả lời thằng vào nội dung trọng tâm, ít vòng vo, né tránh. Ngoài ra còn có sự tham gia giải trình của một số giám đốc sở, thủ trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện để góp phần làm rõ thêm về tình hình, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã hứa trong khi trả lời chất vấn, báo cáo kết qủa với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2013.

Cũng tại kỳ họp này, sau khi xem xét đơn của đồng chí Lê Đình Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để đi nhận nhiệm vụ mới. Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết, thống nhất cho đồng chí Lê Đình Thọ thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, bầu (bổ sung) đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

DSC_6005.JPG

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nghe đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của Chủ tọa kỳ họp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu thị quyết tâm chính trị rất cao của tập thể cũng như mỗi cá nhân thành viên Ủy ban nhân dân và nêu ra kế hoạch, giải pháp chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; trong đó có việctập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc.

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 16 tiếp tục có những cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các nội dung của kỳ họp được thảo luận, biểu quyết dân chủ, công khai. Phiên thảo luận và phiên chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, nhiều ý kiến có chất lượng. Toàn bộ các phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 3 ngày được truyền hình, truyền thanh trực tiếp để nhân dân theo dõi, giám sát; tiếp tục duy trì đường dây nóng và thông báo rộng rãi số điện thoại để cử tri và nhân dân liên hệ, nêu ý kiến với Hội đồng nhân dân. Trong 3 ngày của kỳ họp đã có hàng trăm lượt ý kiến cử tri phản ảnh, đề xuất, kiến nghị qua đường dây điện thoại nóng và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp nhận, yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời trực tiếp tại kỳ họp hoặc trả lời cử tri bằng văn bản. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa vì thế ngày càng công khai, minh bạch và gần gũi với nhân dân hơn./.

Lưỡng Mỹ Quốc

 

ảnh: Hoàng Cao Đại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
79 người đã bình chọn
Thống kê: 599.752
Online: 24