​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVI, đến ngày 25 tháng 6 năm 2012 đã có 27 tổ đại biểu tổ chức tiếp xúc cử tri, với 89/94(chiếm tỷ lệ 94,7 %) đại biểu HĐND tỉnh tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri. Tổng số cử tri tham gia là 5908 ng­ười và 452 ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực sau

I. NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN TRUNG Ư­ƠNG:

1. Về kinh tế:

Cử tri các huyện: Hoằng Hóa, Quan Hóa, Lang Chánh, Tĩnh Gia, Thường Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: công sở cấp xã, nhà văn hóa thôn, các công trình thủy lợi và đường giao thông cho các xã vùng khó khăn.

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị đầu tư hệ thống cầu treo bắc qua sông Luồng xã Nam Động, Hiền Kiệt. Đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thủy điện Trung Sơn, Hồi Xuân;

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị dịch chuyển đoạn đường sắt cong gần Ban chỉ huy quân sự huyện Hà Trung sang phía tây, đồng thời xây dựng tuyến đường giao thông dọc tuyến đường sắt từ quốc lộ 217 đến tỉnh lộ 523, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng quốc lộ 47 đoạn từ chợ cầu Đống – Đông Hưng đến giáp xã Đông Tân.

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị Nhà nước đầu tư vốn dự án nâng cấp đê sông càn Nga Điền; Đập mặn Sông càn, đập ngăn mặn Sông Lèn; tuyến đường ven biển của huyện.

Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị Nhà nước đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ Yên Nhân đi Bát Mọt. Có kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Cạn đến cột mốc H7 thôn Khẹo xã Bát Mọt. Quy hoạch, nâng cấp cửa khẩu Khẹo thành cửa khẩu Quốc gia.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc, Quan Hóa đề nghị được phân bổ tiếp vốn trái phiếu chính phủ để xây dựng các trường học nhất là các trường đang xây dựng dở dang.

Cử tri huyện Hoằng Hóa, Quan Hóa Cẩm Thủy, Nông Cống, Thiệu Hóa, Nga Sơn, Bá Thước, Như Thanh, Cẩm Thủy đề nghị có chính sách đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Điều chỉnh các tiêu chí (Diện tích nhà văn hóa, đường giao thông, bình quân thu nhập, xây dựng chợ) về xây dựng nông thôn mới để phù hợp với từng địa phương. Đề nghị nhà nước nên có chính sách trợ giá nông sản hỗ trợ nông dân.

Cử tri huyện Quảng Xương, Nga Sơn đề nghị có cơ chế chính sách hỗ trợ vùng sản xuất cói nhằm tăng năng suất, chất lượng cói, vì đây cũng là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cử tri thị xã Sầm Sơn, Hậu Lộc đề nghị có cơ chế hỗ trợ lãi suất cho vay với đối với những dự án đóng tàu đánh bắt cá xa bờ (Từ 1.000 CV trở lên), gắn kinh tế với quốc phòng.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị điều chỉnh ruộng đất sau khi hết thời hạn giao đất sản xuất cho nông dân.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị có cơ chế chính sách ưu đãi kinh phí cho những huyện và xã được nhà nước phong tăng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang,làng, xã có công với cách mạng.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhất là địa phương thuần nông nghiệp.

2. Về văn hóa - xã hội:

Cử tri huyện Nga Sơn, Tĩnh Gia đề nghị: Chế độ của các đối tượng chính sách nên công bằng, hiện nay là quá bất cập, nhất là những thân nhân liệt sỹ.

Cư tri huyện Như Thanh đề nghị không nên hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, mà nên tập trung đầu tư hạ tầng, tạo việc làm cho người nghèo.

Cử tri huyện Mường Lát, Quan Sơn đề nghị cho cán bộ công chức, viên chức công tác trong khu vực thị trấn huyện miền núi đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ theo Nghị 116/NĐ-CP của Chính phủ.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tiếp tục giải quyết việc khám thương tật để làm chế độ thương binh cho những người chưa được hưởng chế độ.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị: Chế độ tiền lương còn nhiều bất cập, tăng lương cho cán bộ CNVCLĐ không tăng kịp so với giá cả thị trường nên ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ CNVCLĐ.

Cử tri huyện Đông Sơn, Hà Trung đề nghị Nhà nước xem xét chế độ lương hưu và trợ cấp cho những người hưởng bảo hiểm xã hội trước năm 1993.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị Nhà nước quy định lại độ tuổi nghỉ BHXH của CBCC cấp xã, nên thấp hơn hiện nay.

Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị Nhà nước cho nhân dân và cán bộ các cơ quan trên địa bàn thị trấn các huyện nghèo được hưởng chế độ theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; nên có chế độ phụ cấp của cán bộ khu vực hành chính tương đương cán bộ khối Đảng và đoàn thể.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị phân cấp quản lý các ngành dịch vụ nông nghiệp như Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Xí nghiệp Thủy nông về cho huyện quản lý.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị nâng phụ cấp khu vực cho người hưởng lương đối với xã Thành Sơn từ 0,4 lên 0,5; Thành Lâm từ 0,3 lên 0,4, đây là một trong những xã có điều kiện địa lý khó khăn nhất của huyện Bá Thước.

Cử tri huyện Hoằng Hóa, Triệu Sơn đề nghị cần quan tâm chất lượng đào tạo Đại học, quy hoạch đào tạo cán bộ gắn với tạo việc làm, sử dụng lao động được đào tạo nhất là ở bậc đại học; công tác đào tạo cần có kế hoạch để tránh lãng phí công sức và tiền của nhân dân do các sinh viên được đào tạo ra trường không có việc làm.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế, bộ máy quản lý ngành Y tế cấp huyện cho phù hợp với thực tế, chuyển Trung tâm DSKHHGĐ về cho huyện quản lý.

3. Về Quốc phòng – An ninh:

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị: Nguồn kinh phí cho an ninh quốc phòng thấp, không đảm chi theo quy đinh, ảnh hưởng chất lượng hoạt động.

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị Nhà nước tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng các cấp.

II. Ý KIẾN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TỈNH:

1. Về kinh tế:

Cử tri huyện Như Thanh, Thạch Thành, Quan Sơn, Quan Hóa, Ngọc Lặc, Đông Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đề nghị tăng cường đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi; Cho tiếp tục thực hiện chính sách kiên cố hóa kênh mương nội đồng; có chính sách cải tạo, nâng cấp các hồ đập và xây dựng hệ thống tiêu thủy; đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng lúa năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị có chính sách hỗ trợ cho nhân dân vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông ổn định cuộc sống. Hiện nay đất lâm nghiệp đã quy hoạch vào vùng lõi Khu bảo tồn, dân không có đất nông – lâm nghiệp để sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn;

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh ghi vốn cho các công trình trường học theo QĐ 20 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2010; Đề nghị tỉnh xem xét đầu tư xây dựng trường PTTH Cẩm Thủy 3.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh thu hồi đất đối với những dự án chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến phát triển của thị xã và đời sống nhân dân trong vùng dự án và tỉnh sớm có biện pháp xử lý hiện tượng xâm thực của biển tại xã Quảng Cư.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ nông dân phát triển trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị có chính sách giải quyết việc làm cho nông dân khi hết đất sản xuất nông nghiệp, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp tại xã Quảng Thành, Quảng Hưng, Đông Hải, Quảng Thắng do hạ tầng thủy lợi bị vô hiệu hóa khi triển khai các dự án thu hồi đất.

Cử tri các huyện Cẩm Thủy, Nông Cống, Thiệu Hóa, Thường Xuân, Hậu Lộc, Triệu Sơn đề nghị tăng cường công tác quản lý chất lượng, giá cả giống, phân bón đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp và không gây thiệt hại cho nông dân.

Cử tri thành phố Thanh Hóa phản ánh: Dự án tiêu úng Đông Sơn, đô thị ven sông Hạc, Đường Dương Đình Nghệ kéo dài, Đường Lê Thánh Tông, Đường Nam sông Mã, Đường ngã ba Voi đi Sầm Sơn, Quốc lộ 1A từ Dốc Xây - thành phố Thanh Hoá, Trung tâm Thương mại Bờ Hồ, Nhà hát Lam Sơn và các dự án khu dân cư đô thị, thi công kéo dài gây lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh sớm có kế hoạch nạo vét sông Lý, Sông Quảng Châu, sông Rào, Sông Yên (Đoạn đầu cầu sông Hoàng) phục vụ sản xuất Nông nghiệp, sớm di chuyển chợ tại khu vực cầu Quán Nam, xã Quảng Thịnh để đảm bảo an toàn giao thông.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị đầu tư tuyến giao thông liên xã từ Thị trấn – Phú Nhuận – Nông Cống và tuyến Mậu Lâm – Phú Nhuận – Nông Cống và tuyến từ Phúc Đường – Nhà máy đường.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Chiềng Nưa, tuyến đường từ Hiền Kiệt (Quan Hóa), bản Táo (Mường Lát) san lấp mặt đường thi công dở dang từ huyện ra xã Pù Nhi, đảm bảo giao thông thông suốt vào mùa mưa.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị nâng cấp tuyến tỉnh lộ 506A từ thị trấn Thọ Xuân nối đường Hồ Chí Minh do bị hư hỏng, xuống cấp, mặt đường hẹp.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị được đầu tư tuyến tỉnh lộ 518 đoạn đi qua xã Yên Tâm và Yên Lâm lên đường Hồ Chí Minh do bị xuống cấp, hư hỏng nặng; Đề nghị đẩy nhanh tiến độ Dự án giao thông đoạn đi qua thị trấn Quán Lào.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị nạo vét lạch Hới để tàu vào cảng được thuận tiện khi thủy triều xuống. Đề nghị tỉnh cho thi công tuyến đường Trần Hưng Đạo đi từ cảng Hới vào Quốc lộ 47 để tránh các loại xe tải lớn, xe chở hàng hải sản chạy vào nội thị gây ô nhiễm môi trường khu du lịch.

Cử tri huyện Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Như Thanh, Cẩm Thủy, Yên Định, Tĩnh Gia, Thọ Xuân,Thạch Thành, Hà Trung, Nông Cống đề nghị tỉnh đầu tư đường bê tông nội đồng, kích cầu xây dựng nông thôn mới. Nhà nước hỗ trợ kinh phí trong xây dựng nông thôn mới, vốn đầu tư của địa phương còn hạn chế, đề nghị tỉnh cần có lộ trình. Đề nghị tăng tỷ lệ điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất cho cấp xã lên 50% để xã chủ động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn, Hoằng Hóa đề nghị tỉnh có biện pháp để nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ công trình nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A từ Bỉm Sơn đến thành phố Thanh Hoá;

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị tỉnh tiếp tục ghi vốn thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông liên xã Đông Hưng – Đông Văn - Đông Phú – Đông Nam – Đông Vinh ( theo quyết định 1645/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa); Đề nghị đầu tư nạo vét hệ thống kênh tiêu Cầu Ê – Trường Tuếvà Tân Thành – Chiếu Thượng tiêu cho gần 5.000 ha của 10 xã huyện Đông Sơn.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị được đầu tư tỉnh lộ 525 từ cầu Trạp đi Minh Thọ, tỉnh lộ 505 đoạn thị trấn Chuối đi Như Thanh; tuyến đường Minh Nghĩa - Hoàng Giang nối liền tuyến đường Quốc lộ 45.

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh cấp kinh phí làm đường lên hai bản Mông xã Sơn Thủy; sửa chữa nâng cấp đường liên bản, liên xã từ bản Sỏi xã Sơn Lư đi bản Tình xã Tam Lư.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu thôn 8 xã Xuân Thịnh bắc qua sông Hoàng và cầu kênh Nam; Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 506 từ quốc lộ 47 đi xã Xuân Thịnh, xã Xuân Lộc.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị tỉnh đầu tư thêm đường cứu hộ, cứu nạn ven biển; xây dựng đường hộ đê xã Hưng Lộc, nâng cấp đường liên xã Minh Lộc – Hoa Lộc; nâng cấp cống Ba Gồ phục vụ tiêu úng cho 3 xã Hưng Lộc, Đa Lộc, Ngư Lộc.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị nâng cấp, sửa chữa, xây mới Cầu Hà Dương, Cầu Hà Vân, Cầu Hà Vinh; Đầu tư, nâng cấp mở rộng các tuyến đường trung tâm huyện đi Hà Lai – Bỉm Sơn; nâng cấp đường từ Hà Long đi Hà Sơn thành tỉnh lộ; đề nghị tỉnh phê duyệt dự án đầu tư kè chống sạt lở đề sông Lèn để sớm triển khai thi công phục vụ công tác phòng chống lụt bảo; Có kế hoạch nạo vét khơi thông dòng chảy sông Chiếu Bạch, cầu Cừ, cầu Hà Thanh do các đơn vị thi công công trình làm ách tắc để tránh gây ngập lụt vùng ven sông Hoạt, đường 1A, đường sắt khu vực này trong mùa mưa bão.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh cho nâng cấp trạm bơm tiêu úng Thiệu Hóa vì công suất không đáp ứng tiêu cho cả vùng 04 xã của Thiệu Hóa và một số xã của Thọ Xuân, Triệu Sơn đầu tư nâng cấp tuyến tỉnh lộ 516 đoạn Thiệu Phú đi cầu Thành Giang, Định Thành.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị nâng cấp tuyến đường Ban Công đi Lương Nội thành tỉnh lộ; Cắm biển báo trọng tải cầu Hón Ai (Hạ Trung), hón Chàm (Ban Công) để ngăn chặn nguy cơ sập cầu do xe trọng tải lớn qua cầu; Các tuyến đường Ban Công – Phú Lệ, Ban Công – Lũng Cao; Lũng Niêm – Thành Sơn nhà thầu thi công dở dang gây ách tắc giao thông nhiều đoạn khi có mưa không đi lại được, cần có biện pháp khắc phục; Cống thoát nước tràn suối Nủa – Lũng Cao qúa nhỏ, đề nghị điều chỉnh lại thiết kế cho hợp lý.

Cử tri huyện Thiệu Hóa, Quan Hóa, Triệu Sơn, Lang Chánh, Tĩnh Gia, Thường Xuân, Thạch Thành, Quan Sơn, Hà Trung, Bá Thước, Ngọc Lặc, Vĩnh Lộc, Nông Cống đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học công sở xã, trạm y tế.

Cử tri huyện Quan Sơn, Lang Chánh đề nghị tỉnh cấp nguồn vốn cho sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của UBND huyện, trụ sở làm việc của thị trấn và đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn bản.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị được hỗ trợ tài chính hoặc trang thiết bị cho trường học đối với trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, 2.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường PTTH Hậu Lộc 4 để công trình sớm đưa vào sử dụng.

Cử tri huyện Như Xuân đề nghị Công ty cổ phần Cao su Thanh Hóa bàn giao lưới điện về ngành điện quản lý để nhân dân 3 xã: Bãi Trành, Xuân Bình, Xuân Hòa được hưởng giá điện sinh hoạt thấp và chất lượng điện tốt hơn.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị đầu tư xây dựng lưới điện ở 4 thôn thuộc xã Xuân Thái; khẩn trương hoàn thiện việc bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành điện, nâng cấp các trạm biến áp đảm bảo chất lượng cung cấp điện.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng đường điện lưới quốc gia từ trung tâm huyện đi xã Mường Lý; hoàn thiện tuyến đường từ Chiềng Nưa đi trung tâm xã Mường Lý; xây dựng trạm phát lại truyền hình xã Mường lý, xây dựng cầu treo bắc qua sông Mã giữa bản Kít xã Mường Lý – bản Cánh Cộng xã Trung lý huyện Mường Lát.

Cử tri huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Triệu Sơn đề nghị các xã, thị trấn đã chuyển giao công trình điện hạ thế cho ngành điện quản lý, nhưng vẫn chưa nhận được tiền hoàn trả về tài sản cho địa phương.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh có chủ trương hỗ trợ đưa điện về bản Đồng Lách, Tam Sơn xã Tân Trường theo tiêu chí xã 135.

Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị được đầu tư xây dựng đường điện cho 2 làng thuộc xã Thạch Lập

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho vùng biển.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh xem xét việc giá nước sinh hoạt của Công ty cấp thoát nước Thanh Hoá không hợp lý, chi phí ban đầu để được sử dụng nước máy là quá cao.

Cử tri thị xã thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh có giải pháp đồng bộ, hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đồng thời xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp nợ đọng ngân sách nhà nước nhiều năm nay; Đề nghị nâng giá đền bù tài sản hoa màu, đất thổ cư và đất nông nghiệp khi thu hồi để phát triển đô thị, công nghiệp cho phù hợp với giá thị trường đảm bảo lợi ích cho nhân dân.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho Thị xã về hệ thống cây xanh, đường, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước thải.

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị cấp kinh phí 76 hộ dân thuộc diện di dời theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg, ngày 24/8/2006. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng khu xen ghép tái định cư tại bản Lở xã Nam Động cho 21 hộ dân.

Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị tỉnh có chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp chế biến sản phẩm Nông – Lâm – Thủy Sản ở các huyện miền núi để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế miền núi.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh hỗ trợ cho nông dân làm nghề muối.

Cử tri huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Như Thanh đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành, Công ty CP mía Đường Lam Sơn sớm giải quyết các chính sách hỗ trợ đối với hộ dân trồng mía do thu hoạch mía chậm gây thất thiệt lớn trong sản xuất.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị tỉnh cho huyện Đông Sơn tiếp tục thực hiện các dự án có sử dụng đất đấu thầu lựa chọn đầu tư (gồm Khu Dân cư Bắc Sơn 1, Khu dân cư Bắc Sơn 2 – Thị trấn Nhồi, dự án khu dân cư Đồng Chộp – Đông Lĩnh); Đề nghị tỉnh cho huyện được tiếp tục tổ chức giải phóng mặt bằng giao đất cho nhà đầu tư và thu tiền vào ngân sách nhà nước đối với khu nhà ở thương mại của Tổng công ty xây dựng Hoàng Long (Thị trấn Nhồi); Đề nghị tỉnh tiếp tục để huyện triển khai thực hiện và đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 mặt bằng quy hoạch đã được UBND huyện ứng trước ngân sách chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng (gồm: khu dân cư trung tâm xã Đông Hưng, Khu dân cư Đồng Bam – Thị trấn Nhồi)

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh cho lập dự án đầu tư, xây dựng bảo vệ, bảo tồn rừng sến Tam Quy thuộc xã Hà Tân.

2. Về văn hoá - xã hội:

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý các trường học tự đặt ra nhiều khoản thu trái quy định.

Cử tri huyện Hoằng Hóa, Hà Trung, Đông Sơn đề nghị tỉnh cần có cơ chế chính sách trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa.

Cử tri huyện Yên Định, Thị xã Bỉm Sơn, Thạch Thành, Hậu Lộc đề nghị cần đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, tăng cường đội ngũ y, bác sỹ đảm bảo cho việc khám và điều trị các bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng Nguyễn Bá Ngọc cho xã Quảng Trung.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT Hậu Lộc 4, do đặc điểm số lượng học sinh tốt nghiệp lớp 9 nhiều hơn (vì dân số ở khu vực này đông hơn và chiếm 1/3 dân số huyện) so với vùng khác.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh quan tâm chế độ chính sách cho hội đặc thù theo Quyết định 30/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cử tri huyện Lang Chánh, Mường Lát, đề nghị tỉnh có chủ trương, bố trí việc làm cho học sinh cử tuyển khi ra trường.

Cử tri huyện Như Thanh, Quan Hóa, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Nga Sơn, Như Xuân đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định về việc chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập theo Nghị quyếtcủa HĐND tỉnh.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh tăng kinh phí môi trường cho thị xã do đặc thù của đô thị du lịch biển.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị Ngân hàng chính sách nên mở rộng đối tượng được vay vốn học sinh sinh viên, cho những gia đình có nhiều con đang theo học tại các trường chuyên nghiệp và nên quy định việc trả tiền gốc thành 2 lần trở lên để tạo điều kiện thuận lợi cho người vay.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh quan tâm đến hệ thống truyền thanh cơ sở. Đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến lực lượng thanh niên xung phong.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị có chế độ đối với người làm công tác khuyến học các địa phương, chế độ phụ cấp chưa được thực hiện theo Quyết định 40/2010 của Chính phủ; cần có quy định rõ về chế độ khen thưởng, cấp phát chế độ cho người 80 tuổi trở lên đang hưởng chế độ tuất thường.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cấp thôn; bồi dưỡng giáo dục pháp luật đối với lớp trẻ.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh tăng thêm số lượng các xuất cử tuyển nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị cấp tiền thưởng cho các đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ; Giải quyết chế độ đối với các đồng chí Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ đã làm đủ thủ tục hồ sơ nhưng chưa được nhận tiền.

- Đa số cử tri thị xã Bỉm Sơn các huyện, Nga Sơn, Triệu Sơn, Như Xuân, Cẩm Thủy, Quan Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thiệu Hóa, Thường Xuân, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Nông Cống, Thạch Thành, Lang Chánh, Bá Thước đề nghị nâng mức phụ cấp kinh phí cho lực lượng công an viên, cán bộ thôn, cán bộ bán chuyên trách cấp xã.

Cử tri thành phố Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa, Triệu Sơn đề nghị có biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế; đề nghị xem xét tình trạng các bệnh viện công lập mặc dù quá tải nhưng vấn dành nhiều phòng dịch vụ theo yêu cầu có đúng chủ trương không? chuyển tuyến đối với bệnh nhân BHYT còn khó khăn, chi phí khám chữa bệnh tăng, nhân dân rất khó khăn; đội ngũ y bác sỹ trong việc khám chữa bệnh tại bệnh viện Bỉm Sơn thái độ không tốt.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị Phó Công an xã, Phó xã đội được đóng BHYT, BHXH.

Cử tri các huyện Thọ Xuân, Lang Chánh, Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Thạch Thành, Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho miền núi, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình ô nhiễm môi trường về khí thải, nước thải tại các khu công nghiệp (tây Bắc ga, Lễ Môn), các bệnh viện và xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Phú Sơn, hệ thống mương thoát nước quanh thành phố; dân cư ở xã Quảng Hưng, Quảng Thành, phường Nam Ngạn, phường Hàm Rồng đề nghị kiểm tra mức độ ô nhiễm của nguồn nước kênh Bắc cấp cho nhà máy nước Mật Sơn, để đảm bảo vệ sinh nước sinh hoạt cho Thành Phố; đề nghị chuyển trại gà tại xã Quảng Thắng ra khỏi khu dân cư tránh ô nhiễm môi trường nông thôn.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị kiểm tra mức độ nhiễm do chất thải của một số nhà máy trên thượng nguồn sông Yêngây ảnh hưởng lớn đến công tác nuôi trồng thủy sản và nước sinh hoạt của nhân dân các xã Quảng Trung, Quảng Chính.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị có biện pháp xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Trang trại Lợn Cần Kiến.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng dân cư các huyện đầu nguồn đổ rác, xúc vật chết, nước thải công nghiệp ô nhiễm nặng.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi rác cho vùng biển, thải ra biển, gây ô nhiễm môi trường.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh xem xét phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu chứa và xử lý rác thải.

Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị quản lý chặt chẽ sử dụng chất nổ khai thác đá không đúng giờ quy định tại làng Z 111, Khánh Thượng, gây tiếng ồn, bụi đá làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, nhân dân đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng, thẩm quyền nhưng đến nay chưa được giải quyết.

3. Về Quốc phòng – An ninh:

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị có biện pháp ngăn chặn tình trạng cờ bạc, cho vay nặng lãi, xiết nợ kiểu xã hội đen, băng nhóm tội phạm, cá độ bóng đá...gây lo lắng và bức xúc trong nhân dân.

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tăng cường hoạt động của Cảnh sát môi trường, Cảnh sát đường thủy để ngăn chặn vi phạm và hỗ trợ các địa phương quản lý khai thác cát trên sông.

Cử tri Thị xã Bỉm Sơn, Triệu Sơn, Đông Sơn, Cẩm Thủy đề nghị tỉnh có những giải pháp hạn chế tai nạn giao thông và ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm cần kiên quyết xử lý, tăng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị nhà nước có biện pháp tập trung các đối tượng nghiện hút để quản lý và bảo đảm trật tự trị an tại địa bàn dân cư.

Cử tri thị xã Sầm Sơn, huyện Hà Trung, Tĩnh Gia, Đông Sơn, thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh tăng mức kinh phí hỗ trợ cho quốc phòng an ninh.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị cần xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải đi lại nhiều trên các đường liên xã, thôn và tình hình tội phạm hình sự, cờ bạc, lô đề, nghiện hút.

            4. Các vấn đề khác:

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng có hiệu quả hơn.

Cử tri huyện Quảng Xương, Hà Trung đề nghịtỉnhđiều chỉnh quy định về thẩm quyền của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch giao đất ở cho nhân dân. Hiện nay UBND huyện chỉ được thực hiện đấu giá đất cho không quá 10 hộ, diện tích đất ở không quá 1000 m2, với quy định này công tác quy hoạch giao đất ở cho nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết dứt điểm việc chanh chấp địa giới hành chính.(Như Thanh, Triệu Sơn, Nông Cống, Trại giam Thanh Phong)

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh trình Chính phủ có chính sách đặc thù trong việc vận dụng Nghị định số 120/2010/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ở nông trường chuyển về địa phương có quá trình sinh sống được cấp đất từ những năm 1960-1970.

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh phân cấp quản lý khai thác tài nguyên cát, sỏi đối với những mỏ nhỏ lẻ, cho huyện có biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn; Chỉ đạo các Công ty cao su và công ty Cẩm Ngọc bàn giao hết diện tích đất theo các Quyết định của UBND tỉnh về cho địa phương quản lý.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị: cán bộ công chức có thời gian tham gia công tác trong quân đội nhân dân Việt Nam đã về phục viên xuất ngũ hiện đang công tác trong các cơ quan Nhà nước từ cấp xã, huyện được cộng thời gian công tác trong quân đội để được tính BHXH.

Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị tỉnh cho rà soát lại để công nhận một số khu vực dân cư độc lập, mới hình thành là những thôn mới, tách thôn 1 (1000 hộ) thành 2 thôn.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh không điều chỉnh quy hoạch mở rộng thị xã Bỉm Sơn sang các xã huyện Hà Trung.

Cử tri huyện Như Xuân đề nghị Nông trường Bãi Trành bàn giao đất đang quản lý không trồng cao su cho huyện theo quyết định của UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương rà soát và bàn giao một số đất rừng thuộc các Ban quản lý Rừng phòng hộ, các doanh nghiệp, các khu bảo tồn, vườn quốc gia về các địa phương để cấp đất cho các hộ nghèo không có đất.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị cần làm rõ dự án đất nông nghiệp Đồng Mai xã Yên Tâm đã được thu hồi và giao cho Doanh nghiệp tư nhân để làm Xí nghiệp gạch Tuynen theo Quyết định số 505/UBND tỉnh ngày 8/2/2010, gần 3 năm vẫn không được chủ đầu tư đưa vào sử dụng gây lãng phí.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh có biện pháp kiểm soát, xử lý các tàu nạo hút cát trái phép tại cửa sông Mã thuộc địa phận Thị xã Sầm sơn, gây sạt lở, xâm thực, bức súc trong nhân dân.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn, huyện Đông Sơn, Tĩnh Gia đề nghị tỉnh có chủ trương tách các thôn quá lớn từ 500 hộ trở lên.

Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh có chủ trương đầu tư, cho phân định ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất để nhân dân thuận tiện trong việc tận dụng, khai thác thế mạnh của rừng địa phương.

 

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị các đơn vị chủ rừng nhà nước, các Ban quản lý rừng phòng hộ Na Mèo, Sông Lò rà soát một phần diện tích đất hợp lý để giao lại cho nhân dân quản lý, sản xuất.

 

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị nhà nước và cơ quan chức năng tăng cường giám sát, chỉ đạo việc xây dựng cơ bản vì hiện nay các công trình chất lượng kém khi đưa vào sử dụng hiệu quả kém.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị giao tuyến đường 523b Điền Lư – Cẩm Quýdo Công ty giao thông Cẩm Thủy quản lý cho huyện Bá Thước quản lý đoạn thuộc địa phận Bá Thước.

5. Những ý kiến đóng góp về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

Tăng cường vai trò giám sát của HĐND tỉnh về thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước của các doanh nghiệp, việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc thực hiện cơ chế chính sách mà HĐND tỉnh đã quyết nghị, nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát để công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp đạt hiệu quả cao hơn.

Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thường xuyên liên hệ mật thiết với cử tri; tăng cường việc tiếp xúc với cử tri ở thôn, xóm. Không nên tiếp xúc với đại cử tri.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp gửi tới Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 4, khoá XVI./.

Phòng Tổng hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.229
Online: 37