Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVI, 100% tổ đại biểu đã tiếp xúc cử tri, với 87/94 (92,6 %) đại biểu HĐND tỉnh tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri. Tổng số cử tri tham gia là 5.429 ng¬ười và 438 ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN TRUNG Ư­ƠNG:

1.      Về kinh tế:

Cử tri các huyện: Hoằng Hóa, Nga Sơn, Quan Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Tĩnh Gia, Bá Thước đề nghị Chính phủ cần hỗ trợ đầu tư để xây dựng hạ tầng nông thôn và xem xét lại các chính sách, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị Chính Phủ tăng mức đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình 30a.

Cử tri các huyện: Hoằng Hóa, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc đề nghị Chính Phủ tăng cường quản lý giá vật tư nông nghiệp và trợ giá nông sản đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, có lãi.

Cử tri thị xã Sầm Sơn: đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ lãi suất tiến dụng đối với những dự án đóng tàu đánh bắt cá xa bờ (Từ 1.000 CV trở lên).

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị Nhà nước nâng mức vay vốn sản xuất từ ngân hàng chính sách cao hơn 30 triệu đồng như hiện nay mới có thể đảm bảo yêu cầu sản xuất.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị Chính phủ nâng mức lương hưu cho cán bộ, công chức về hưu trước năm 1993 vì như hiện nay là thấp.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị tăng hệ số phụ cấp khu vực đối với xã Thành Sơn và Thành Lâm, đây là hai xã có khí hậu, thời tiết và địa hình khó khăn, phức tạp nhất của huyện Bá Thước.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị Chính phủ xem xét lại chính sách hỗ trợ đối với các xã bãi ngang, điều chỉnh cho phù hợp hài hòa với các vùng khác, không nên hỗ trợ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức công tác tại các xã này mà cần đầu tư hạ tầng và có chính sách miễn thuế đất phi nông nghiệp cho các xã bãi ngang.

Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc được hưởng chế độ vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và đầu tư cầu cứng qua Sông Âm thuộc các xã Vân Am, Phùng Giáo, Phùng Minh huyện Ngọc Lặc.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị thu hồi đất sản xuất đã giao mà các đối tượng đã chết, người đi làm ăn xa để giao lại cho các đối tượng khác sản xuất.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị có chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đề nghị Chính phủ cấp đủ vốn hỗ trợ cho các dự án các Chương trình 134, 135, 159 và chương trình 257.

2. Về văn hóa - xã hội:

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị các chức danh Văn phòng Đảng ủy xã; Phó công an xã, Phó xã đội được biên chế và hưởng lương theo Nghị định 92.

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị Nhà nước cần xem xét cho bí thư chi bộ, trưởng thôn bản có thâm niên công tác từ 19-20 năm được hưởng chế độ, chính sách khi nghỉ công tác.

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị nhà nước cần có quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực khắc phục tình trạng đào tạo tràn lan làm lãng phí tiền của nhà nước và xã hội. Đề nghị Chính phủ phủ kéo dài thời gian chương trình hỗ trợ kiên cố hoá trường học bằng nguồn vốn trái phiếu, phù hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị Nhà nước có chế độ chính sách đối với Thanh niên tình nguyện cũng được hưởng các chế độ như thanh niên xung phong.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tăng chế độ chính sách hỗ trợ tiền thờ cúng liệt sỹ, hỗ trợ BHYT cho người trên 80 tuổi đang được hưởng tuất thường.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị Nhà nước hạ mức tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi xuống 75 tuổi và nâng mức trợ cấp hàng tháng và nghiên cứu, cấp Kỷ niệm chương đối với Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị Chính phủ có cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ cho những huyện và xã đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, làng xã có công với cách mạng.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị phân cấp quản lý các ngành dịch vụ nông nghiệp như Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Xí nghiệp Thuỷ nông cho huyện quản lý. Xem xét lại phân cấp quản lý Y tế cấp huyện và cơ sở như hiện nay.

Cử tri huyện Như Xuân, Cẩm Thủy đề nghị Chính phủ có chính sách để người dân tộc kinh sống lâu năm ở miền núi được cấp thẻ BHYT.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị các giáo viên Mầm non hợp đồng theo quyết định 2480 đã có thời gian đóng BHXH từ năm 1995 đến nay được hưởng chế độ thâm niên. Viên chức công tác tại phòng giáo dục được thi chuyên viên chính, được thi giáo viên trung học cao cấp.

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị cần có những chính sách và quan tâm hơn nữa việc thăm viếng liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ.

Cử tri huyện Hậu Lộc, Triệu Sơn, Yên Định đề nghị tỉnh nghiên cứu xem xét, chế độ trợ cấp đối với người có công trong kháng chiến, nhất là những người có hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa, các đối tượng tham gia thanh niên xung phong.

II. Ý KIẾN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TỈNH:

1.      Về kinh tế:

Cử tri thành phố Thanh Hóa, các huyện: Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Thạch Thành, Như Thanh, Đông Sơn, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Nông Cống, Hà Trung, Thường Xuân, Nga Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Hậu Lộc, Cẩm Thủy đề nghị tỉnh tăng mức hỗ trợ đầu tư xây dựng kênh mương, giao thông nội đồng; quan tâm đầu tư các công trình thuỷ lợi vùng; Hỗ trợ giống lúa, vật tư cho vùng thâm canh lúa năng suất chất lượng cao, hỗ trợ đầu tư vùng sản xuất rau sạch. Đề nghị tỉnh đầu tư sản xuất giống để chủ động giống cây con phục vụ sản xuất nông nghiệp và có cơ chế hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng mức hỗ trợ khuyến khích phát triển giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới cho phù hợp với tình hình giá cả hiện nay, có chính sách động viên kịp thời các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tăng tỷ lệ điều tiết tiền đất cho ngân sách cấp xã; tỉnh chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xi măng kịp thời cho những xã xây dựng nông thôn mới để phục vụ chỉnh trang nông thôn mới và đơn giản thủ tục hỗ trợ đầu tư khi làm đường giao thông nông thôn.

Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị tỉnh có chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp chế biến sản phẩm Nông - Lâm - Thủy sản sau thu hoạch nhất là các huyện miền núi.

Cử tri thành phố Thanh Hóa, các huyện Hoằng Hóa, Nga Sơn, Thọ Xuân, Thường Xuân, Như Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Đông Sơn đề nghị tỉnh cần tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Tạo điều kiện cho nông dân được mua phân bón, vật tư nông nghiệp theo phương thức chậm trả. Tăng cường kiểm dịch gia súc gia cầm lưu thông trên địa bàn.

Cử tri thành phố Thanh Hóa, các huyện: Hậu Lộc, Triệu Sơn đề nghị tỉnh có chính sách trợ giá nông sản, đảm bảo ổn định sản xuất của nông dân.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị hỗ trợ vốn chương trình mục tiêu Quốc gia cho dự án phục hồi tôn tạo Lăng miếu Triệu Tường giai đoạn 1 tại xã Hà Long, chùa Linh Xứng xã Hà Ngọc và đền Trần Hưng Đạo xãHà Dương vì 3 dự án này đã được phê duyệt nhưng chưa được ghi vốn để triển khai.

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh xem xét việc đầu tư tuyến đường giao thông từ Hoằng Long đi Hoằng Đông đi phía nam khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và hệ thống tiêu Lưu-Phong-Châu.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện dự án Quốc lộ 47. Đề nghị thu hồi đất đối với những dự án chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến phát triển của thị xã và đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị kéo dài dự án cầu Yên Hoành Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 đoạn từ Quốc lộ 45 đến Quốc lộ 47.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh xử lý Công ty Hà Thành; đề nghị tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn của Công ty AE Toàn Tích Thiện để chọn nhà đầu tư mới vì giấy phép đã quá thời hạn, kiểm tra làm rõ sai phạm trong quản lý của công ty TNHH Công nông nghiệp Hà Trung để công nhân nông trường yên tâm sản xuất.

Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh can thiệp giá thu mua mía nguyên liệu niên vụ 2012 – 2013 của công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn với mức 950.000đ/tấn là quá thấp trong khi giá phân bón, giá thuốc trừ sâu, rệp… công ty cung ứng lại quá cao; đề nghị tỉnh xem xét bố trí vốn đầu tư đường giao thông Ngọc Khê – Mỹ Tân – Cao Ngọc – Vân Am; đầu tư hệ thống trạm bơm từ Vân Am đi Mỹ Tân để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh cần bổ sung thêm mức hỗ trợ các trang trại chăn nuôi ở quy mô vừa và nhỏ cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và sớm triển khai thực hiện các chính sách bảo hiểm trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân; chính sách đầu tư công nghệ để bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch cho nông dân.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ, đầu tư để xây dựng đường giao thông, đường điện, đường nước sinh hoạt khu vực Thung Cớn khu 12, phường Bắc Sơn.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị cấp tiếp kinh phí xây dựng phòng học bộ môn của trường THPT Đông Sơn I đang thi công dỡ dang do thiếu vốn.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh có chính sách xây dựng đê mới chống lũ cho các hộ ở tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị tỉnh đầu tư nạo vét hệ thống kênh tiêu Cầu Ê - Trường Tuế và kênh Tân Thành - Chiếu Thượng để tiêu úng cho 5.000 ha của 10 xã của huyện Đông Sơn. Năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt 02 dự án nhưng chưa được bố trí vốn.

Cử tri thành phố Thanh Hóa, các huyện: Quảng Xương, Quan Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Hà Trung, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Hậu Lộc, Như Thanh, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Bá Thước, Tĩnh Gia đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho UBND xã, trường học, Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế các xã, nhà văn hóa thôn.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư để 02 xã Pù Nhi - Nhi Sơn khai hoang 240 ha ruộng bậc thang, ổn định sản xuất; quá trình thi công tuyến đường vành đai Na Tao đi bản Chai làm lấp đập mương, nên 74,9 ha đất sản xuất của 08 bản phải bỏ hoang, đề nghị tỉnh có biện pháp khắc phục. Mường Lý không phải xã biên giới, nhưng lại khó khăn nhất huyện Mường Lát. Đề nghị tỉnh cần có cơ chế, chính sáchđặc thù tạo điều kiện để xã Mường Lý tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà khách của UBND huyện.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường Từ Đình Hương đến Thiệu Dương; đầu tư xây dựng cầu Thiệu Dương sang Thiệu Hóa; tu sửa mặt đê Sông Mã đoạn đi qua xã Thiệu Khánh và xã Thiệu Dương; Nghiên cứu quy hoạch tạo điều kiện để di chuyển các hộ dân ngoài đê sông Mã ở phố Tiền Phong, phường Nam Ngạn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Ven sông Hạc; bồi thường GPMB dự án trường Trung cấp Y dược Hợp Lực, xem xét lại dự án khu công nghiệp Hoằng Long, đền bù 30ha đất bị ô nhiễm do nước thải của các bệnh viện nhân dân, điều chỉnh lại quy hoạch dự án xây dựng Nhà máy bia tại xã Quảng Thịnh tránh khói vào nghĩa trang và chia cắt đường bê tông đi lại giữa các thôn; Nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án cầu Nguyệt Viên; xử lý cống thoát nước dự án mở rộng quốc lộ IA đảm bảo tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường; Quan tâm đầu tư kinh phí để tu bổ, sửa chữa các tuyến đường giao thông tại các xã, phường mới sáp nhập về thành phố.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị tỉnh quan tâm đến vấn đề giải quyết tồn đọng về đất đai; thu thuế nhà đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh cho nâng cấp trạm bơm tiêu úng Thiệu Hoà đáp ứng tiêu úng cho cả vùng 04 xã của huyện Thiệu Hóa và một số xã của huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, nạo vét Sông Dừa và đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 516 (Thiệu Phú đi cầu Thành Giang, Định Thành) do xuống cấp rất nhiều ổ voi, ổ gà đi lại khó khăn thường xảy ra tai nạn. Nâng cấp các tuyến đê Sông Chu, sông Cầu Chày.

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh cân đối vốn cho tiếp tục xây dựng tuyến đường Cẩm Giang đi Cẩm Lương, đường Cẩm Giang – Cẩm Quý đi Lương Trung Bá Thước và vốn thanh toán dự án kè chống sạt lở bờ sông mã tại Cẩm Thủy, đã xây dựng hoàn thành và hỗ trợ 100% vốn xây dựng trường PTTH Cẩm Thủy 3.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh giá đất khi thu hồi đất giữa phường, xã mới sáp nhập.

Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh giao tăng chỉ tiêu trồng rừng tập trung. Giao chỉ tiêu trồng cây cao su tiểu điền theo đề nghị của huyện. Quan tâm đầu tư xây dựng đường điện cho các thôn chưa có điện lưới quốc gia; xây dựng cầu cứng qua sông Chu trên đường Thị trấn đi Luận Thành; đề nghị tỉnh xây dựng hồ chứa nước thôn Vịn, xã Bát Mọt và tỉnh thông báo vốn hỗ trợ sản xuất theo chương trình NQ 30a ngay từ Quý I hàng năm để huyện có kế hoạch triển khai thực hiện. Cấp kinh phí cho các công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt thuộc chương trình 30a; tiếp tục cấp vốn cho các công trình theo Chương trình 159 và chương trình 20 để hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng. Đảm bảo tiến độ cấp vốn cho xây dựng Trường THPT Thường Xuân 3 để có thể hoàn thành vào năm 2013, sớm khắc phục tình trạng học ghép với Trường THCS Vạn Xuân. Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ Yên Nhân đi Bát Mọt; tuyến đường Tây Thanh Hoá gói thầu R11, nâng cấp cửa khẩu Khẹo thành cửa khẩu Quốc gia. Hỗ trợ vốn giải phóng mặt bằng cho tuyến đường cơ động và hỗ trợ vốn để xây dựng cụm công nghiệp thị trấn Thường Xuân. Quan tâm hỗ trợ vốn và ghi danh mục lập quy hoạch Thị trấn Khe Hạ, xã Luận Thành, huyện thường Xuân thuộc đô thị dọc đường Hồ Chí Minh.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh nâng mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp cho phù hợp với điều kiện hiện nay.

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính để cấp lại trích lục đất sau đổi điền dồn thửa.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị cho phép xã được khai thác đất đồi để tăng thêm các nguồn thu cho xã.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới một số cầu: Cầu Hà Dương, cầu Hà Vân, cầu Hà Vinh, cầu Đen (Hà Tiến), cầu Bắc - Yên. Đầu tư, nâng cấp mở rộng các tuyến đường bộ: Huyện ủy đi Hà Lai - Bỉm Sơn, tuyến đường tỉnh lộ 523 từ cầu Cừ đi huyện Thạnh Thành; đường từ Hà Phú qua Hà Hải - Hà Châu - Hà Thanh - Bỉm Sơn. Hỗ trợ kinh phí nạo vét sông Hoạt, phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương sau trạm bơm đầu mối: Cống Phủ (Hà Lâm), Vạn Đề (Hà Ngọc).

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh xử lý các dự án được giao đất, nhiều năm nay không triển khai thực hiện; bố trí kinh phí hỗ trợ các danh mục XDCB cấp huyện theo quyết định 4100 đã triển khai. Đề nghị đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư vào dự án Khu du lịch Nam Sầm Sơn; Tuyến đường 4c từ Sầm Sơn đi Quảng Nham, mặt đường hẹp, xuống cấp, đề nghị được nâng cấp, sửa chữa.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị tuyến đường Nà Ón đi Tà cóm (Trung Lý), mới thi công sau 01 năm đã bị sạt lở nghiêm trọng đi lại giữa các bản rất khó khăn. Đề nghị tỉnh chỉ đạo nhà thầu cần khắc phục tình trạng trên.

Cử tri huyện Hà Trung, Quảng Xương, Thọ Xuân đề nghị tỉnh sửa đổi quy chế đấu giá đất theo quyết định 359/QĐ-UBND tỉnh, không nên chỉ hạn chế trong mỗi lần đấu giá là 1.000 m2.

Cử tri huyện Hà Trung, Triệu Sơn đề nghị tỉnh xem xét phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu chứa và xử lý rác thải.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh hỗ trợ huyện khắc phục hậu quả lũ lụt tháng 9/2012 làm hỏng nhiều công trình thủy lợi, giao thông làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế của người dân; đề nghị tỉnh cho triển khai thực hiện dự án đường giao giao thông từ Thị trấn đi Yên Khương giai đoạn 2 đoạn từ xã Yên Thắng đi xã Yên Khương, tu sửa đoạn từ Thị trấn Lang Chánh đi xã Yên Thắng giai đoạn 1 đã xuống cấp nghiêm trọng; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chế biến các sản phẩm từ lâm nghiệp.

Cử tri huyện Quảng Xương, Nga Sơn đề nghị có cơ chế chính sách hỗ trợ vùng sản xuất cói nhằm tăng năng suất, chất lượng cói.

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Cao su Thanh Hóa, Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc bàn giao đất cho xã quản lý sử dụng theo các quyết định của UBND tỉnh đã ban hành, rà soát lại đất do các Công ty đang quản lý để cân đối, bàn giao một phần cho nhân dân để có đất sản xuất.

Cử tri huyện Quan Hóa, đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy điện Hồi Xuân, để nhân dân ổn định đời sống, làm ăn, phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri huyện Như Xuân, Như Thanh đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn trả tiền đóng góp ban đầu xây dựng trạm điện hạ thế và đường 0,4KW cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Quốc lộ 45 kéo dài.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng các công trình cung cấp điện cho các thôn bản hiện chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện, quan tâm đầu tư dự án về nước sạch để người dân có nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị Điện lực Thanh Hóa và Công ty cổ phần kinh doanh điện Thanh Hóa, có kế hoạch thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp tại các xã đơn vị đã nhận bàn giao quản lý lưới điện, đồng thời thực hiện chi trả vốn lưới điện hạ áp còn lại theo biên bản bàn giao cho các xã.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị ngành điện quan tâm nâng cấp các trạm điện đã xuống cấp, chất lượng điện quá kém; kéo điện lưới cho các thôn chưa có điện. Ngành thông tin truyền thông nghiên cứu phủ sóng điện thoại; sóng truyền hình cho các xã vùng lõm.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên sông chu quan tâm đến việc điều hành nước phục vụ sản xuất của nhân dân nhất là diện tích hiện nay đang tưới bằng bơm điện, các hồ đập nhỏ, cuối hệ thống kênh mà ngành Thủy nông đang quản lý; tiếp tục đầu tư công trình Thủy lợi tiêu úng tại các xã vùng III huyện Nông Cống.

Cử tri huyện Hậu Lộcđề nghị tỉnh có chính sách đầu tư chương trình nước sạch cho các xã vùng bị nhiễm mặn.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh sớm có kế hoạch nạo vét sông Lý, Sông Quảng Châu, sông Rào, Sông Yên (Đoạn đầu cầu sông Hoàng).

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí để di dân khỏi vùng đặc biệt nguy hiểm trong lòng Hồ Yên Mỹ; kiên quyết xử lý đối với các Doanh nghiệp không thực hiện đúng thoả thuận, cam kết đầu tư như không tiến hành đầu tư, đầu tư chậm, dự án đầu tư không hiệu quả, dự án đầu tư gây ảnh hưởng xấu đến môi trường cần phải kiên quyết xử lý thu hồi giấy phép đầu tư, không gia hạn đầu tư...

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị tỉnh chỉ đạo, kiểm tra chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường cầu Hón Chàm (tại xã Ban Công), đoạn đường dốc Ê – xã Lương Nội, đường sạt lở và nhiều đoạn xuống cấp. Tiếp tục đầu tư vốn thi công các tuyến đường, các công trình đang thi công dở dang và các tuyến đường như đường Thiết Ống đi Điền Hạ, đường Ban Công đi Cổ Lũng; các công trình đã phê duyệt như cầu treo qua sông Mó đi Tân Lập, cầu qua suối…

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí theo quy định cho các hộ làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh đầu tư tuyến giao thông từ Thị trấn – Phú Nhuận – Nông Cống và tuyến đường nối từ QL45 đi tỉnh lộ 505.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho nông dân làm nghề muối.

2.      Về văn hoá - xã hội:

Cử tri thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn các huyện Thiệu Hóa, Nông Cống, Tĩnh Gia, Hà Trung, Thạch Thành, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Hậu Lộc, Bá Thước, Cẩm Thủy đề nghị tỉnh có chế độ phụ cấp cho các hội đặc thù; Nâng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, công an viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn, giải quyết chế độ y tá thôn cho các Thị trấn; xem xét chính sách bảo hiểm đối với chức danh phó Công an xã.

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tnh tăng cường kim tra vic kinh doanh dch v mng và đề nghị tỉnh b trí đủ 21 công chc cho các xã loi 3, ch đạo các ngành chc năng tăng cường kim tra v sinh an toàn thực phẩm.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn, huyện Triệu Sơn đề nghị tỉnh có chương trình tạo việc làm và ưu tiên con em Thanh Hoá đặc biệt đối với những gia đình thuộc diện thu hồi đất thực hiện các dự án.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị cho phép tuyển dụng cán bộ công chức cấp xã không nhất thiết phải là người có bằng đại học chính quy.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị tỉnh có chính sách quan tâm đến quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh quan tâm hơn đến các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các vùng nông thôn theo điều kiện cụ thể từng nơi.

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị tỉnh cấp kinh phí chi trả cho HS-SV theo Nghị định Số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Cử tri thành phố Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn đề nghị tỉnh kiểm tra, chấn chỉnh việc chuyển viện của bệnh nhân, chống phiền hà cho nhân dân; giảm tải, các bệnh viện công lập, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện và việc quản lý thuốc tân dược hiện nay... quan tâm khám chữa bệnh đối với người có công.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn huyện Yên Định, Thọ Xuân, Thạch Thành, Nga Sơn, Đông Sơn, Hậu Lộc, Cẩm Thủy đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và bố trí đủ đội ngũ Y, Bác sỹ cho các trạm xá xã, bệnh viện đa khoa huyện theo quy định.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị ngành bảo hiểm xã hội thực hiện nghiêm túc việc cấp sổ BHXH cho đối tượng đã đóng bảo hiểm xã hội nhất là cán bộ xã.

Cử tri thành phố Thanh Hóa, các huyện: Thọ Xuân, Quảng Xương, Đông Sơn, Quan Hóa, Yên Định, Thường Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc, Bá Thước đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động giáo viên ngoài biên chế khi chưa bố trí đủ biên chế giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học, THCS.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh có kinh phí chi trả cho giáo viên dạy buổi 2 tại các nhà trường học 2 buổi/ngày không đủ giáo viên theo định mức 1,5 GV/lớp. Hoặc có hướng dẫn thu đóng góp của phụ huynh, hoặc bổ sung biên chế cho các nhà trường; đề nghị có chính sách đối với giáo viên Mầm non có nhiều năm công tác đã đến tuổi nghỉ đóng BHXH dưới 10 năm.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh sớm quyết định đầu tư xây dựng trường THPT Trần Ân Chiêm địa điểm mới tại xã Định Hòa. Để giảm tải học sinh học tại thị trấn Quán Lào.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị tỉnh nghiên cứu, có sự chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, bất cập cho các địa phương trong huy động kinh phí xây dựng các trường mầm non theo chỉ thị 19 của UBND tỉnh.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư để huyện hoàn thành chương trình 20, đảm bảo trường, lớp học cho con em các dân tộc vùng cao. Đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng nhà bán trú cho các cháu có điều kiện nơi ở để học tập tốt hơn.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chính sách áp dụng đối với cấp học Mầm non; Nghiên cứu cấp đủ, đúng tiến độ về vốn đầu tư đối với các công trình xây dựng trường học đã được phê duyệt đầu tư.

Cử tri huyện Quảng Xương, Nga Sơn đề nghị tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, quản lý tình trạng học thêm, dạy thêm không đúng quy định, ngành giáo dục có kế hoạch quan tâm chỉ đạo giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị tăng cường chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính tại các bệnh viện công lập, đơn giản hoá thủ tục chuyển tuyến, đặc biệt việc chuyển tuyến điều trị đối với bệnh nhân thuộc diện bảo hiểm y tế; đầu tư nâng cấp Bệnh viện Phụ sản tỉnh.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh bố trí vốn đầu tư tôn tạo, phục dựng các Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đã được phê duyệt là: Miếu Triệu Tường (thuộc xã Hà Long), chùa Linh Xứng (thuộc xã Hà Ngọc), đền Trần (thuộc xã Hà Dương) huyện Hà Trung.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng Khu di tích cấp Quốc gia đền thờ Khương Công Phụ tại xã Định Thành, huyện Yên Định; đề nghị nâng cấp giai đoạn II, Dự án tôn tạo Núi và Đền Đồng Cổ tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng Nguyễn Bá Ngọc cho xã Quảng Trung.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo các khu di tích lịch sử đã được tỉnh, trung ương công nhận; Biện pháp quản lý khu di tích Núi Nhồi; Khu Thái miếu nhà Lê.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị cấp tiền thưởng cho các đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh có chính sách đầu tư phát triển du lịch; có phương án đầu tư khai thác tuyến du lịch trên sông Mã.

3.      Về Quốc phòng – An ninh:

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tăng cường hoạt động của Cảnh sát môi trường, Cảnh sát đường thuỷ; đề nghị xem xét gỡ bỏ lan can bảo vệ đường sắt đối với những đoạn nền đường sắt cao hơn đường bộ, để hạn chế tai nạn giao thông khi xe ô tô lấn phần đường của xe mô tô và xe thô sơ; dỡ bỏ gờ chắn bánh xe trên Cầu Tào không hợp lý xảy ra nhiều vụ tai nạn.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tăng mức hỗ trợ cho xã biên giới làm công tác đối ngoại do các hoạt động đối ngoại tuyến biên giới.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý các xe quá khổ, quá tải vẫn thường xuyên lưu hành trên Quốc lộ 45.

Cử tri huyện Tĩnh Gia, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Bá Thước đề nghị tỉnh cần có biện pháp mạnh để trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm có tính chất băng nhóm, hoạt động có tổ chức và các loại tội phạm liên quan đến tệ nạn xã hội như tội phạm ma tuý, cờ bạc, lô đề, tăng mức phạt vi phạm an toàn giao thông.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị các ngành có sự phối hợp, kiểm tra xử lý nhà sản xuất và cung cấp mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng thay vì phạt người đội mũ bảo hiểm kém chất lượng.

Cử tri huyện Hà Trung, Tĩnh Gia đề nghị tỉnh tăng mức kinh phí hỗ trợ cho quốc phòng an ninh.

4.      Các vấn đề khác:

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị điều chỉnh lại địa giới hành chính các xã trên bản đồ 364 cho đúng với hiện trạng. Tránh chồng chéo giữa các xã: Lương Nội - Bá Thước, Cẩm Quý- Cẩm Thủy; Văn Nho - Bá Thước, Tam Văn - Lang Chánh….

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh kiểm tra xử lý mức độ ô nhiễm do chất thải của một số nhà máy trên thượng nguồn sông Yên gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, đề nghị tỉnh có kế hoạch kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt, xác định mức độ ô nhiễm hóa chất do tồn dư sau chiến tranh tại xã Quảng Trung.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh quản lý chặt chẽ khai thác cát, sỏi trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn hệ thống đê, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông có biện pháp để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, bệnh viện; Kiểm tra, xử lý hệ thống kênh mương bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh có các chủ trương, biện pháp để quản lý tốt hơn nữa việc khai thác tài nguyên cát trên sông và đá, quặng… để khỏi lãng phí và bảo đảm được môi trường sinh thái.

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh khai thác mỏ cát nổi tại địa phận xã Hoằng Hợp, Hoằng Hóa và bên kia là xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hoá.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị quản lý chặt chẽ việc nạo hút cát của Công ty Thăng Long thực hiện đúng cam kết.Hiện nay do biến đổi khí hậu tình trạng biển xâm thực tại địa bàn khu du lịch sinh thái xã Quảng Cư diễn ra rất mạnh (mỗi năm 10-20 m). Đề nghị tỉnh sớm có biện pháp xử lý.

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động của văn phòng công chứng tư trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Cử tri huyện Hậu Lộcđề nghị tỉnh có sự chỉ đạo, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với các công trình xây dựng đê, kè đảm bảo chất lượng hơn.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh quản lý chặt chẽ việc đấu thầu quản lý khai thác cát.

Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tăng cường giám sát các công trình xây dựng cơ bản để đảm bảo chất lượng hơn.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh cho lập dự án đầu tư, xây dựng bảo vệ, bảo tồn rừng sến Tam Quy Hà Trung, có cơ chế, chính sách và biện pháp bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng đối với các xã có diện tích rừng; đề nghị tỉnh xác định rõ ranh giới đất giữa Sư đoàn 390 và xã Hà Bắc, Hà Long, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sống ven Sư đoàn yên tâm sản xuất.

Cử tri huyện Như Xuân đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bàn giao, cấp đất của Nông trường Bãi Trành cho nhân dân theo quyết định của UBND tỉnh; đề nghị tỉnh tiếp tục cho khảo sát đất do các Ban Quản lý rừng phòng hộ và đồn Biên phòng và Công ty lâm nghiệp đang quản lý giao cho nhân dân sử dụng, sản xuất. Đề nghị tỉnh sớm giải quyết dứt điểm sai lệch 364 giữa Yên Khương huyện Lang Chánh và Sơn Hà huyện Quan Sơn tạo sự ổn định tuyến biên giới.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị tỉnh có chủ trương khuyến khích và hướng dẫn cho huyện được chuyển đổi diện tích đất lâm nghiệp hiệu quả thấp chuyển sang trồng cây mía nguyên liệu.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh thu hồi đất của một số đơn vị. Bàn giao lại cho dân sản xuất (14ha đất tại thôn Đồng Nghiêm xã Mậu Lâm huyện Như Thanh, do Ban quản lý rừng phòng hộ Như Xuân quản lý và 70ha đất tại thôn Kỳ Thượng xã Thanh Kỳ do Nông Trường Yên Mỹ quản lý).

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh có chế độ, chính sách cho các hộ quản lý rừng phòng hộ ở xã Đông Lĩnh; Nghiên cứu đề nghị điều chỉnh địa giới giữa Hoằng Lý và Tào Xuyên.

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo, xây dựng cơ chế thích hợp, áp dụng phù hợp thực tiễn vùng miền để giao một phần diện tích đất hợp lý cho 17 bản nằm trong vùng đất rừng phòng hộ của Chủ rừng nhà nước quản lý, sử dụng, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

5. Những ý kiến đóng góp về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

Đề nghị Đại biểu HĐND các cấp nâng cao hơn nữa nhiệm vụ giám sát của mình, đặc biệt giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước của các doanh nghịêp, việc chấp hành luật bảo vệ môi trường, việc sử dụng đất của các doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của người đại biểu nhân dân.

Nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của Đại biểu, Tổ Đại biểu, các Ban của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh; đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, sau kỳ họp tại nơi bầu cử, nơi công tác và nơi cư trú.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến và chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực; các Ban HĐND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố và UB MTTQ tỉnh làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp nhận kiến nghị của cử tri. Tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân tham gia thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội, HĐND..

Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND, những vấn đề bức xúc như:Phát triển ngành nghề, thu hút lao động việc làm; biện pháp thu, chi ngân sách; quản lý sử dụng vốn đầu tư, chất lượng, tiến độ các công trình, GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng trường chuẩn, phường, xã chuẩn về y tế; các thiết chế văn hoá, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; Qui chế thực hiện dân chủ, giải quyết đơn thư, cải cách hành chính.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.186
Online: 42