Tiếp tục kế hoạch khảo sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, ngày 06 tháng 5 năm 2013 Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa, Công ty cổ phần Bắc Trung Nam, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4; đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc, tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Thanh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

ktns_8_5_20131.JPG

Ban Kinh tế và Ngân sách đã nghe các đơn vị trên báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2012 và từ đầu năm 2013 đến ngày 15/4/2013; việc tiếp cận vốn ngân hàng, việc xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty năm 2012 và từ đầu năm 2013 đến ngày 15/4/2013; việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức các cơ quan hành chính khi giải quyết công việc cho doanh nghiệp.

Năm 2012 và đầu năm 2013 nền kinh tế của đất nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn do đó đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Doanh thu và lợi nhuận năm 2012 của các doanh nghiệp so với năm 2011, đặc biệt Công ty cổ phần Bắc Trung Nam doanh thu năm 2012 chỉ bằng 75% so với doanh thu năm 2011, lỗ 4,89 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp khó khăn về vốn, có doanh nghiệp nợ phải trả gấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu; do nhiều nguyên nhân việc tiếp cận vốn ngân hàng của một số doanh nghiệp gặp khó khăn.

Tuy nhiên do có phương án sản xuất phù hợp, tiết giảm chi phí quản lý 2 trong số 3 đơn vị Ban khảo sát kinh doanh có lãi, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 chi trả cổ tức năm 2012 là 16%/năm; Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa năm 2012 doanh thu xuất khẩu đạt xấp xỉ 7,6 triệu USD. Do sản xuất kinh doanh có hiệu quả nên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4, Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa tiếp tục được ngân hàng cung cấp vốn, trong đó nhiều món vay là tín chấp.

Tại buổi làm việc các doanh nghiệp đã kiến nghị tỉnh nhiều vấn đề, về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, về tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng, về giá thuê đất…..

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các công ty nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm việc làm cho người lao động; các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp Ban Kinh tế và Ngân sách tiếp thu đầy đủ, xây dựng báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lê Quốc Thành


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 843.348
Online: 45