Ngày 06 tháng 5 năm 2013 Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với Ngân hàng Công thương chi nhánh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Thanh Hóa, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Hóa; đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc, tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Thanh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

ktns_8_5_201312.JPG

Ban Kinh tế và Ngân sách đã nghe các đơn vị trên báo cáo kết quả huy động vốn, dư nợ cho vay; cơ cấu nguồn vốn; chất lượng tín dụng; lãi xuất huy động, lãi xuất cho vay đến 15/4/2013; tốc độ tăng trưởng tín dụng quý I/2013; việc thực hiện các chính sách ưu tiên vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh năm 2013; tình hình tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp); các giải pháp của các chi nhánh ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn vốn vay; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

Kết quả hoạt động đến ngày 15 tháng 4 năm 2013, tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng Công thương là 2.886.456 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT là 11.608.000 triệu đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là 2.315 triệu đồng. Tổng dư nợ đến ngày 15 tháng 4 năm 2013, Ngân hàng Công thương là 3.046.749 triệu đồng, trong đó nợ xấu 55.234 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng tín dụng quý I/2013 giảm 10,1% so với cuối năm 2012; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT là 11.671.000 triệu đồng, trong đó nợ xấu 140.000 triệu đồng, tăng trưởng tín dụng 1,1%, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là 1.942 triệu đồng, trong đó nợ xấu 41.000 triệu đồng, tăng trưởng tín dụng giảm 0,1%.

Các ngân hàng đã tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doạnh nghiệp cơ cấu lại nợ, điều chỉnh giảm lãi suất tất cả các khoản vay cũ về dưới mức 15%. Đến nay Ngân hàng Công thương đang áp dụng cho vay ngắn hạn từ 9-12%/năm, nhiều chương trình cho vay ưu đãi chỉ áp dụng lãi xuất 8,5%. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT lãi suất cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, SXKD hàng xuất khẩu và cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ, ngắn hạn 11%/năm; trung, dài hạn 12,5%/năm; riêng cho vay thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản; sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu tuỳ từng khách hàng cụ thể áp dụng các mức lãi suất ưu đãi: 10,5%; 9%; 8,5% và thấp nhất là 8%/năm.

Các ngân hàng đã kiến nghị nhiều vấn đề để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên các ngân hàng cũng đặt mục tiêu bảo toàn vốn lên trên hết.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các ngân hàng làm tốt công tác huy động vốn, tăng dư nợ, thực hiện các chính sách của Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các kiến nghị, đề xuất Ban Kinh tế và Ngân sách tiếp thu đầy đủ, xây dựng báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lê Quốc Thành


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
86 người đã bình chọn
Thống kê: 839.718
Online: 29