Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2013 Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa về tình hình tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tình hình thu, nộp BHXH, BHTN; tình hình chi trả BHXH, BHTN cho đối tượng tham gia, đặc biệt là thực hiện các chế độ trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm; tình hình nợ đọng BHXH, BHTN. Đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc, tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Thanh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

ktns_20_5_20131.JPG

Năm 2012, toàn tỉnh có 2.164 doanh nghiệp tham gia BHXH (chiếm 33,7% doanh nghiệp đang hoạt động), với 102.291 lao động (chiếm 77,4% lao động thuộc diện tham gia). Trong đó doanh nghiệp nhà nước 89 đơn vị, với 16.215 lao động tham gia; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI): 33 đơn vị, với 34.618 lao động; doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 2.042 đơn vị, với 51.458 lao động.

Đến 15/4/2013 có 2.244 số doanh nghiệp tham gia BHXH, tăng 80 doanh nghiệp và 1.010 lao động so với năm 2012 (chiếm 32% doanh nghiệp đang hoạt động), với 103.301 lao động (chiếm 75,6% lao động thuộc diện tham gia)

Nhìn chung số đối tượng và doanh nghiệp tham gia BHXH, BHTN bắt buộc đều tăng, tuy nhiên mức độ tăng chậm. Mức tăng trưởng này nếu không được cải thiện sẽ không đạt được mục tiêu đến năm 2020 ít nhất 50% số lao động có việc tham gia BHXH.

Năm 2012 tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 3.286 tỷ đồng bằng 109% dự toán (trong đó khối doanh nghiệp là 801,2 tỷ đồng bằng 24,3% tổng số thu toàn tỉnh). Bốn tháng đầu năm 2013 tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 955,4 tỷ đồng bằng 28,4% dự toán (khối doanh nghiệp là 196 tỷ đồng bằng 20,5% tổng số thu toàn tỉnh).

Năm 2012 chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho 146.169 người hưởng, với số tiền 4.051,5 tỷ đồng, trong đó: nguồn ngân sách: 2.202,5 tỷ đồng, nguồn quỹ BHXH: 1.849 tỷ đồng. Chi trả BHXH một lần và trợ cấp khác 368,3 tỷ đồng. Bốn tháng đầu năm 2013 chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho 147.325 người hưởng, với số tiền 1.418 tỷ đồng.

Năm 2012, thực hiện chi trả BHTN cho 7.667 người hưởng, với số tiền 42,5 tỷ đồng; 4 tháng đầu năm 2013, chi trả cho 2.362 người hưởng, với số tiền 15,7 tỷ đồng.

Đến 31/12/2012 toàn tỉnh có 565 đơn vị nợ BHXH, BHTN từ 3 tháng trở lên, với số tiền 83,6 tỷ đồng, trong đó có 538 doanh nghiệp nợ, với số tiền 82,3 tỷ đồng:

Đến 30/4/2013, toàn tỉnh có 1.020 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên, với số tiền 113,3 tỷ đồng, trong đó có 782 doanh nghiệp nợ, với số tiền 105,4 tỷ đồng.

Sau khi nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo, các thành viên đoàn khảo sát đã phát biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân số doanh nghiệp và người tham gia BHXH còn thấp; tình hình nợ đọng BHXH, BHTN; trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp đình đốn sản xuất, người lao động không có việc làm BHXH đã có biện pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp; lãnh đạo BHXH tỉnh đã tiếp thu và có ý kiến giải trình.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận BHXH tỉnh đã tích cực chuẩn bị báo cáo để làm việc với Ban. Trong thời gian qua BHXH đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần làm tốt hơn việc thu nộp BHXH, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp có điều kiện nhưng chây ì chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Các kiến nghị, đề xuất của Bảo hiểm xã hội tỉnh Ban Kinh tế và Ngân sách tiếp thu đầy đủ, xây dựng báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lê Quốc Thành


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.634.432
Online: 60