Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về kết quả hoạt động và công tác thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ việc đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thìn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu ý kiến. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

VHXH_7_5_20131.jpg

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là đơn vị hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa là phải tập trung mọi nguồn lực để chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách an toàn và hiệu quả nhất; cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện thành công các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, trong đó có mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% đến 5%/ năm.

Theo báo cáo của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi được tập trung đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho trên 334 ngàn lượt hộ, giúp trên 117 ngàn hộ nghèo có sự cải thiện về đời sống, mạnh dạn vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, từng bước quen dần với cơ chế thị trường; góp phần đưa gần 143 ngàn hộ thoát nghèo nhờ vay vốn của NHCSXH. Đồng thời, còn tạo việc làm cho gần 326 ngàn lao động; giúp cho gần 202 ngàn HSSV được vay vốn; xây dựng được gần 148 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh; giúp hộ nghèo làm được gần 29 ngàn ngôi nhà...

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội đánh giá hiệu quảđầu tư từ các chương trình tín dụng chính sách, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về Xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đã đề ra. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: chưa làm tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, một số hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn chưa tiếp cận được vốn vay để sản xuất; một số địa phương trong tỉnh chưa tạo điều cho đối tượng được thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi; nhiều hộ gia đình còn sử dụng vốn vay sai mục đích, dẫn đến đầu tư kém hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thìn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của đơn vị. Tỷ lệ nợ quá hạn của một số chương trình cho vay đào tạo và giải quyết việc làm ở mức cao. Đồng thời đề nghị Chi nhánh NHCSSH tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các địa phương tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, chủ trương của nhà nước đối với đối tượng thụ hưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn, tránh tình trạng cho vay sai đối tượng và sử dụng vốn vay sai mục đích. Chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, có các giải pháp thu hồi nợ đến hạn, xử lý nợ quá hạn để đảm bảo vốn cho vay đáp ứng nhu cầu tài chính của người vay, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, nghiên cứu tiếp thu ý kiến các thành viên Ban. Những kiến nghị, đề xuất của đơn vị, Ban sẽ tổng hợp đầy đủ để xây dựng báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lê Như Hoa


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 843.507
Online: 40