Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, ngày 28 tháng 6 năm 2013 Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; tình hình thu ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2013; về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan Thanh Hóa.

ktns_2_7_20131.JPG

Thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách 2013, trong bối cảnh kinh tế chung của cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Đầu tư từ các doanh nghiệp và khu vực dân cư giảm, sức mua yếu, hàng hóa tiêu thụ chậm, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn cao.

Nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đãthực hiện nhiều giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Các doanh nghiệp đã bớt khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm giữ được ổn định, dự toán ngân sách đạt khá so với cùng kỳ. Thu nội địa, dự toán thu năm 2013 là 4.581.300 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng là 2.283.888 triệu đồng, đạt 49,9% dự toán và bằng 120,3% so với cùng kỳ. Dự báo cả năm là 4.597.300 triệu đồng, đạt 100,3 % dự toán giao. Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất ước thực hiện 6 tháng là 1.863.888 triệu đồng, đạt 51,4% dự toán tỉnh giao và bằng 134,6% so với cùng kỳ. Dự báo cả năm đạt 3.641.300 triệu đồng, bằng 100,4% dự toán.

Một số đơn vị có số thu lớn là CTCP xi măng Bỉm Sơn ước nộp ngân sách 6 tháng 44.153 triệu đồng, đạt 39,8% dự toán năm và bằng 352% so với cùng kỳ.

Công ty Thuốc lá Thanh Hóa ước nộp ngân sách 6 tháng 210.087 triệu đồng, đạt 64% dự toán năm và bằng 168,9% so với cùng kỳ.

CTCP Bia Thanh Hóa ước nộp ngân sách 6 tháng 109.694 triệu đồng, đạt 54,3% dự toán năm và bằng 183,5% so với cùng kỳ.

Công ty xi măng Nghi Sơn ước nộp ngân sách 6 tháng 67.295 triệu đồng, đạt 64% dự toán năm và bằng 192,3% so với cùng kỳ.

Viễn thông Thanh Hóa ước nộp ngân sách 6 tháng 31.231 triệu đồng, đạt 55,7% dự toán năm và bằng 140,7% so với cùng kỳ.

Viễn thông Quân đội ước nộp ngân sách 6 tháng 50.031 triệu đồng, đạt 61% dự toán năm và bằng 156% so với cùng kỳ.

Tổng thu 6 tháng khối huyện ước thực hiện 1.026.647 triệu đồng, bằng 48% dự toán năm. Một số huyện tiến độ thu cân đối đạt cao so vớidự toán năm là: Bỉm Sơn (66%), Hà Trung (59%), Nga Sơn (59%), Hậu Lộc (53%).

Các huyện đạt tiến độ thu tiền sử dụng đất cao so với dự toán năm là: Hoằng hóa (371%), Đông Sơn (161%), Hậu Lộc (140%), Yên Định (91%) Sầm Sơn (83%), Bỉm Sơn (60%) , Quảng Xương (57%).

Phát biểu tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn giám sát cho rằng trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, kết quả thu ngân sách như vậy là rất phấn khởi. Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ hơn tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tình hình nợ xây dựng cơ bản, tình hình thực hiện các cơ chế chính sách kinh tế trong thời gian qua…

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những cố gắng của ngành tài chính, ngành thuế trong thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn, giải trình của lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan Ban kinh tế và ngân sách tiếp thu và đưa vào báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Ban tán thành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Sở Tài chính chuẩn bị, đề nghị Sở hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 sắp tới./.

Lê Quốc Thành


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
55 người đã bình chọn
Thống kê: 289.046
Online: 82