Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, ngày 02 tháng 7 năm 2013 Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

ktns_1_7_20131.JPG

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2013, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước phục hồi chậm, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn do lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, sức mua giảm, tiêu thụ chậm; doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng; thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng và một số khó khăn khác chưa lường hết được khi xây dựng kế hoạch. Song, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, đồng thời tranh thủ nắm bắt thời cơ, vận hội mới sau khi ký hợp đồng EPC dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khánh thành Cảng hàng không Thọ Xuân và khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển. Trong các chỉ tiêu chủ yếu, một số chỉ tiêu đã vượt và xấp xỉ đạt 50% kế hoạch cả năm như thu ngân sách (phần thu nội địa), sản lượng lượng thực, huy động vốn đầu tư phát triển, kim ngạch xuất khẩu, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,8%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nông, lâm, thuỷ sản tăng 2,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,8%; dịch vụ tăng 7%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông, lâm, thuỷ sản trong GDP chiếm 22,8%, giảm 2,1% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng chiếm 40,1%, tăng 1,4%; dịch vụ chiếm 37,1%, tăng 0,7%.

Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 22.780 tỷ đồng, bằng 49,5% kế hoạch và tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó: Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 4.100 tỷ đồng, bằng 53% KH, tăng 6% so với cùng kỳ; vốn tín dụng đầu tư phát triển 4.820 tỷ đồng, bằng 51% KH, tăng 4% so với cùng kỳ; vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước 540 tỷ đồng, bằng 57% KH, tăng 6% so với cùng kỳ; vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm vốn FDI, ODA và NGO) 1.850 tỷ đồng, bằng 43% KH, tăng 5% so với cùng kỳ; vốn đầu tư của khu vực dân cư và các thành phần kinh tế khác 11.470 tỷ đồng, bằng 49% KH, tăng 24% so với cùng kỳ.

Các thành viên trong đoàn giám sát tán thành với những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, tăng trưởng mặc dù chưa đạt kế hoạch nhưng cao hơn bình quân chung cả nước và một số tỉnh lân cận; đề nghị làm rõ những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp để nông dân một số nơi gieo cấy giống lúa BC15, về phát triển đàn gia súc còn chậm, về xây dựng nông thôn mới…

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tưđể làm việc với Ban. Ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn, giải trình của lãnh đạo Sở, Ban kinh tế và ngân sách tiếp thu và đưa vào báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Lê Quốc Thành


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
55 người đã bình chọn
Thống kê: 289.005
Online: 42