Ngày 10 tháng 01 năm 2013, Đảng ủy, chuyên môn, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trần Đức Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng. Đồng chí Lê Thị Ích, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị tổng kết chuyên môn, công đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duyên, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan.

tk_9_1_2012.jpg

​Về tổng kết công tác chuyên môn, báo cáo nêu rõ: Trong năm 2012, Văn phòng đã chủ động tham mưu giúp Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri đ​ồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương tiến hành tiếp xúc cử tri đạt kết quả tốt. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ Tư và thứ Năm được tổ chức tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Tại một số điểm tiếp xúc cử tri đã có đổi mới như: Tổ chức cho từng đại biểu tiếp xúc ở các xã khác nhau tại huyện Quảng Xương, tiếp xúc theo chuyên đề tại huyện Nông Cống…Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được phân loại để phản ánh tại các kỳ họp thứ Tư và Thứ Năm của HĐND tỉnh vầ đã được HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

Văn phòng cũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ cho các hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh. Vấn đề được giám sát, khảo sát đều là những vấn đề lớn, bức xúc, nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về người đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; việc thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính về đất đai; giám sát tình hình nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 30a của Chính phủ; việc liên kết đào tạo tại các cơ sở giáo dục từ năm 2010 đến nay; giám sát công tác điều tra, truy tố, xét xử tại công an, viên kiểm sát, tòa án các cấp…Các hoạt động khảo sát, giám sát đã tác động tích cực đến việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luạt của Nhà nước ở địa phương.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận chuyển đơn thư và theo dõi, đôn đốc  việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Qua công tác tiếp dân, Thường trực HĐND tỉnh đã kiến nghị đến các cấp các ngành có liên quan giải quyết kịp thời, dứt điểm nhiều việc ngay tại cơ sở.

Thực hiện Chương trình tham gia xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012, Văn phòng đã chủ động tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức các hội nghị để đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia góp ý xây dựng vào 10 dự án Luật để trình Quốc hội.

Công tác tổ chức và phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH; công tác tổ chức, hành chính, quản trị, phục vụ được thực hiện nghiêm túc, chú đáo, kịp thời.

Báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ quan khẳng định, năm 2012, Ban Chấp hành công đoàn đã phát động các phong trào thi đua động viên cán bộ, công chức, đoàn viên cong đoàn hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác với chất lượng, hiệu quả cao, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức lao động. Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm. Nhờ thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo được bầu khí dân chủ, đoàn kết trong cơ quan nên chất lượng và hiệu quả tham mưu, phục vụ của Văn phòng đạt hiệu quả cao.

Về tổng kết công tác Đảng, báo cáo của Đảng bộ Văn phòng đã khẳng định những kết quả đã đạt được cũng như tồn tại hạn chế trong năm 2012, trong đó nhấn mạnh, Đảng ủy đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, như: tham mưu cho Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2011- 2016; Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH với UBMTTQ tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBMTTQ tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề cương, chuẩn bị dự thảo và hoàn chỉnh báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh…Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan như triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ cũng được quan tâm đúng mức.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng đã đạt được trong năm 2012. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và nhất là tại các Kỳ họp HĐND tỉnh đã và đang được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi và kỳ vọng. Theo dõi những vấn đề bức xúc được thảo luận, chất vấn công khai, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân; kỳ vọng những giải pháp sẽ đi vào cuộc sống. Để hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương thì vai trò tham mưu, phục vụ của Văn phòng có vai trò hết sức quan trọng. Đồng chí đề nghị từ các đồng chí lãnh đạo đến cán bộ, chuyên viên, nhân viên phục vụ của Văn phòng cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc; thực hiện tốt quy chế hoạt động của cơ quan. Đối với các đồng chí cán bộ đảng viên cần thực hiện nghiêm các quy định của Đảng nhất là thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa XI bằng nhưng việc cụ thể thiết thực với tinh thần thực sự cầu thị. Nhân dịp năm mới 2013, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng một năm mới với nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống.             

 ​Lê Như Tú​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.175
Online: 42