Ngày 17/01/2013, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn năm 2012. Dự hội nghị có ông Uông Chu Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; ông Mai Văn Ninh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đại diện HĐND, UBMTTQ 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

ucl_18_11_2013.jpg

Trong không khí của những ngày đầu năm mới 2013 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XIII tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn năm 2012. Tại hội nghị, đồng chí Lê Nam - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn trong năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Báo cáo nêu rõ:

Về hoạt động TXCT. Năm 2012, Đoàn đã chủ động phối hợp với TT. HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các cơ quan, đơn vị hữu quan xây dựng tổ chức 21 đoàn, 37 cuộc TXCT trước và sau kỳ họp thứ 3, thứ 4; 03 đoàn, 03 cuộc TXCT theo chuyên đề, đối tượng. Thông qua các cuộc TXCT trước kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Đoàn đã tổng hợp được 33 nhóm ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Đã có 14 cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản về 35 vấn đề mà cử tri và Đoàn có ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

Về hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong năm 2012, Đoàn đã tiếp nhận 466 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Tính đến 31/12/2012, Đoàn đã chuyển 171 đơn. Kết quả, có 134/171 đơn, chiếm 78% đơn đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời; còn 37/171 đơn chiếm 21% đơn đang xem xét, giải quyết. Thông qua hoạt động của Đoàn đã góp phần tích cực thúc đẩy việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về hoạt động giám sát. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 6 cuộc giám sát và đã cử ĐBQH trong Đoàn tham gia Đoàn giám sát của UBTVQH, Hội đồng dân tộc, Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường, Ủy ban tư pháp. Qua hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đưa ra 28 kiến nghị, đến nay đã có 22/28 kiến nghị được giải quyết.

Về công tác tham gia xây dựng luật.Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hội nghị để các ĐBQH và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia đóng góp ý kiến vào 12 dự án Luật và dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh việc tổ chức hội nghị, Đoàn đã mời các ĐBQH và đại diện các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến của UBTVQH tổ chức để thảo luận, góp ý kiến trực tiếp vào 02 dự án luật.

Về hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH Thanh Hóa có 16/16 ĐBQH tham dự kỳ họp. Kết thúc kỳ họp đã có 26 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường; 65 lượt ý kiến phát biểu tại các buổi thảo luận tổ; 03 ý kiến chất vấn các thành viên của Chính phủ.

Báo cáo cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đoàn trong năm 2012 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động tiếp xúc cử tri vẫn là định kỳ trước và sau kỳ họp theo kế hoạch của Đoàn mà chưa có sự chủ động của các ĐBQH tiếp xúc ở nơi cư trú, nơi công tác, tiếp xúc theo chuyên đề; thành phần tiếp xúc cử tri chưa đa dạng; đại biểu trong Đoàn tham gia các đợt giám sát rất hạn chế, thậm chí có đại biểu không bố trí được thời gian để thực hiện kế hoạch giám sát của Đoàn; một số ĐBQH chưa thực sự giành nhiều thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh; bộ phận tham mưu, giúp việc cho Đoàn trên các lĩnh vực chuyên môn, chuyên sâu còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng dẫn đến khó khăn, trong việc tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của Đoàn...

 dtp_18_11_2013.jpg

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn, đã có 06 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị. Đặc biệt có ý kiến phát biểu của đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Đặng Văn Hiếu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và đồng chí Mai Văn Ninh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá cao hoạt động của Đoàn và của các ĐBQH trong Đoàn, đồng thời mong muốn các ĐBQH trong Đoàn phát huy hơn nữa vai trò người đại biểu nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân Thanh Hóa với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước ở Trung ương, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

 ln_18_11_2013.jpg

Sau một buổi làm việc khẩn trương, Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2012 đã hoàn thành chương trình đề ra. Bế mạc hội nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Tiên Phong đã cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, cử tri và nhân dân trong tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan, các cơ quan thông tin đại chúng đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, động viên, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH tỉnh nhà hoàn thành tố nhiệm vụ của mình. Đồng thời cũng đề nghị các vị ĐBQH trong Đoàn xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ về mọi mặt để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt của Đoàn và các vị ĐBQH là thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ năm 2013 trên tất cả các mặt hoạt động của Quốc hội và của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phòng Công tác đại biểu Quốc hội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.252
Online: 40