Ngày 31 tháng 12 năm 2012, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi thăm và chúc mừng năm mới các đơn vị: Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa; chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa; Ngân hàng Công Thương Thanh Hóa nhân kết thúc tài khóa 2012. Cùng đi có đồng chí Lê Thị Ích, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

ltt_01_01_2013.JPG

Theo báo cáo của các đơn vị tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, mặc dù trong điều kiện khó khăn của năm 2012 song các đơn vị ngân hàng vẫn tăng trưởng ổn định, nợ xấu giảm, nợ quá hạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngân sách của cấp ủy, chính quyền và cơ quan tài chính các cấp trong tỉnh.

Hoạt động có hiệu quả của các đơn vị tài chính, ngân hàng đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Nhiều ngân hàng không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của các đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2012 là năm kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung gặp rất nhiều khó khăn, hàng loạt các doanh nghiệp phá sản đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các đơn vị tài chính, ngân hàng, mặc dù vậy các đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị và mong muốn năm 2013 các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã được đề ra.

Lê Như Tú


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 928.841
Online: 28