Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2013, Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh khóa IV đã khai mạc kỳ họp thứ 9. Bà Lê Thị Ích, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Như Thanh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

 

 

hdnd_26_12_2013.jpg

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Như Thanh khóa IV sẽ diễn ra trong 02 ngày để nghe các báo cáo nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, quyết định các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014, xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kh​ai mạc kỳ họp, ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện và các đại biểu tham dự Kỳ họp hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ trong việc chuẩn bị ý kiến và tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sát tình hình thực tiễn nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp và hoạt động của HĐND theo hướng thiết thực cụ thể, rõ trách nhiệm; các ý kiến phát biểu, thảo luận cần đi ngay vào trọng tâm, ngắn gọn, sát thực nội dung kỳ họp; các tổ đại biểu cần thực hiện hướng dẫn của Thường trực HĐND trong chuẩn bị cho kỳ họp; những vấn đề chất vấn cần được làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hướng khắc phục để trả lời những băn khoăn, trăn trở của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp.

            Đại diện UBND huyện đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Theo báo cáo, trong năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển tương đối toàn diện, giá trị sản xuất toàn ngành (giá cố định) ước đạt 257,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 387,95 tỷ đồng; các ngành dịch vụ phát triển ổn định, giá trị sản xuất ước đạt 231,64 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách ước đạt 31,8 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 690,5 tỷ đồng... UBND huyện cũng đã trình các chỉ tiêu chủ yếu tập trung thực hiện trong năm 2014, đó là: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định) 1.025,6 tỷ đồng; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 35.000 tấn trở lên; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 6 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 29.890 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 700 tỷ đồng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,8%; xuất khẩu 400 lao động...

            Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND huyện cũng nghe Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chất vấn và kiến nghị sau giám sát của HĐND; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị và sự tín nhiệm của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IV; Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình tội phạm, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn huyện. HĐND huyện cũng đã nghe các tờ trình của UBND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2014; về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014; nghe các báo cáo của các ban HĐND huyện về thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

            Buổi chiều, HĐND huyện Như Thanh tiếp tục thực hiện các nội dung, chương trình kỳ họp đã được thông qua./.

Hùng Cường

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.117
Online: 34