Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XV, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả thực hiện như sau:

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo tại Kỳ họp thứ 16 và 18, HĐND tỉnh khoá XV, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả thực hiện nh­ư sau:

1. Về đề nghị bố trí nguồn vốn thực hiện Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng ngập hồ Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia.

Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng ngập hồ Yên Mỹ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 08/01/2010, với tổng mức đầu tư 81.378 triệu đồng, bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác; thời gian thực hiện dự án đến năm 2015.

Dự án đã được bố trí 3.500 triệu đồng để thực hiện di chuyển 118/238 hộ dân ra khỏi vùng ngập đến nơi an toàn trong năm 2011. Do khả năng ngân sách tỉnh khó khăn, bố trí vốn cho dự án còn hạn chế; trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành liên quan tích cực đấu mối với các Bộ, ngành Trung ương để được bố trí vốn thực hiện dự án.

2. Về đề nghị đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 45, thuộc địa phận huyện Đông Sơn, đoạn từ ngã ba Cầu Đống, thị trấn Nhồi đi ngã ba Voi, xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn .

Đoạn đường từ ngã ba Cầu Đống, thị trấn Nhồi đi ngã ba Voi, xã Đông Vinh đã được Bộ Giao thông Vận tải cho đầu tư ghép vào dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 45, đoạn Km51 - Km61 (Quyết định số 3748/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2009) và giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá làm chủ đầu tư. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành việc lập nhiệm vụ khảo sát, dự toán khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình và được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 679/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2011.

UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt để triển khai thực hiện trong quý III/2011.

3. Về đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình ở xã Bình Lương và Tân Bình, thuộc vùng lõi, vùng đệm vườn Quốc gia Bến En.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với vườn Quốc gia Bến En và UBND huyện Như Xuân kiểm tra, xác định rõ số hộ, diện tích, nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân ở xã Bình Lương và Tân Bình thuộc vùng lõm, vùng đệm vườn Quốc gia Bến En chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết quả như sau:

Xã Bình Lương có 146 hộ gia đình ở các thôn Làng Mài và Xuân Lương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xã Tân Bình hiện có 267 hộ gia đình đang sử dụng khoảng 226,8 ha đất của Vườn Quốc gia Bến En; trong đó có 121 hộ gia đình ở các thôn Rọc Nái (28 hộ), Làng Lung (48 hộ), Sơn Thuỷ (45 hộ) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 31/12/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4803/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bố trí, sắp xếp dân cư vùng ngập nước hồ Sông Mực. Theo dự án có 79/121 hộ dân ở các thôn Rọc Nái, Làng Lung, Sơn Thuỷ thuộc xã Tân Bình và 27 hộ dân thuộc xã Bình Lương bị ảnh hưởng, phải di dời.

Để phòng ngừa tình trạng tái cư, tạo thuận lợi cho công tác quản lý hành chính, UBND huyện Như Xuân, vườn Quốc gia Bến En, UBND các xã Tân Bình, Bình Lương, huyện Như Xuân đã họp thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bố trí, sắp xếp dân cư vùng ngập nước hồ Sông Mực để di dời toàn bộ 121 hộ dân ở các thôn Rọc Nái, Làng Lung, Sơn Thuỷ thuộc xã Tân Bình và 89 hộ dân thuộc Làng mài, xã Bình Lương.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 121 hộ gia đình ở các thôn Rọc Nái, Làng Lung, Sơn Thuỷ thuộc xã Tân Bình sẽ được triển khai sau khi hoàn thành dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng ngập nước hồ Sông Mực.

4. Về đề nghị đầu tư xây dựng Trường THPT Trần Phú mới ở phía Tây Bắc của huyện Nga Sơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan đi kiểm tra thực tế, làm việc với UBND huyện Nga Sơn về đề nghị đầu tư xây dựng Trường THPT Trần Phú mới ở phía Tây Bắc của huyện Nga Sơn.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Nga Sơn (Công văn số 690/UBND-VX ngày 11//02/2011) lập dự án xây dựng mới Trường THPT Trần Phú trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn của trường THPT và phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

5. Về giải quyết phục hoá diện tích đất nông nghiệp, nạo vét diện tích ao hồ ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân bị vùi lấp do thi công đập phụ Dốc Cáy.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Thường Xuân đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, kết quả cho thấy có 2 điểm bị vùi lấp, với tổng diện tích 6,5ha, chủ yếu là đất trồng lúa, hoa màu và ao vườn của các hộ dân của xã Lương Sơn.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đề xuất biện pháp khắc phục. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của liên ngành, ngày 11/5/2011, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2695/UBND-NN giao cho UBND huyện Thường Xuân làm việc với chủ đầu tư công trình đập phụ Dốc Cáy để có biện pháp phục hoá đất nông nghiệp cho các hộ dân.

6. Về tình hình triển khai và kết quả thực hiện dự án đầu tư nâng cấp đập Bừa Rằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân xã Cát Vân, huyện Như Xuân.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đập Bừa Rằm xã Cát Vân, huyện Như Xuân đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 22/10/2010, với tổng mức đầu tư 19,317 tỷ đồng, bằng nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm và giao cho UBND huyện Như Xuân làm chủ đầu tư.

Đến nay, UBND huyện Như Xuân đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu theo quy định. Đơn vị thi công đang triển khai hạng mục đắp thân đập chính, công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 10 tháng khởi công, đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 62 ha đất sản xuất nông nghiệp xã Cát Vân, huyện Như Xuân.

7. Về đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện quốc gia đến bản Nà Đang, xã Lâm Phú, bản Phá, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lang Chánh lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện quốc gia đến bản Nà Đang, xã Lâm Phú, bản Phá, xã Tam Văn bằng nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Lang Chánh đã lập, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình lưới điện quốc gia bản Nà Đang, xã Lâm Phú, với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng và công trình lưới điện quốc gia bản Phá, xã Tam Văn, với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh - Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục các công trình dự án đầu tư trong kế hoạch năm 2012, trình HĐND tỉnh phê duyệt.

8. Về đề nghị đầu tư nâng cấp mặt đê tả Sông Mã, đoạn từ xã Hoằng Giang đến xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hoá.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê tả sông Mã, đoạn từ xã Hoằng Giang đến xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hoá được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 05/6/2009, với tổng mức đầu tư 39,106 tỷ đồng, bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và giao cho UBND huyện Hoằng Hoá làm chủ đầu tư.

Do khó khăn về nguồn vốn, Trung ương chưa bố trí vốn cho dự án. Tuy nhiên, do yêu cầu cấp bách, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí thực hiện hạng mục kè chống sạt lở. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Hoằng Hoá phối hợp với các ngành liên quan làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để được bố trí vốn cho dự án.

9. Cử tri phản ánh trong quá trình chế biến lâm sản, HTX Sông Mã, HTX Hà Long, HTX Chế biến lâm sản Quan Hoá và 02 xưởng chế biến gỗ trên địa bàn các xã Hồi Xuân, Xuân Phú, huyện Quan Hoá đã thải chất thải chưa qua xử lý ra suối và Sông Mã gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quan Hoá thành lập đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo thực hiện các biện pháp khắc phục, kết quả như sau:

Trên địa bàn huyện Quan Hoá có 07 cơ sở chế biến lâm sản là HTX Sông Mã, HTX Hà Long, HTX Chế biến Lâm Sản Quan Hoá, HTX Hợp Phát, HTX Xuân Dương, Công ty TNHH Duyệt Cường và cơ sở sản xuất của gia đình ông Tống Văn Hoan. Qua kiểm tra thấy chỉ có Công ty TNHH Duyệt Cường đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thu gom, xử lý chất thải; 04 cơ sở đang thực hiện đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải theo Bản cam kết BVMT; riêng HTX Sông Mã và HTX Chế biến Lâm Sản Quan Hoá chưa đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải, toàn bộ nước thải sản xuất chưa qua xử lý được thải ra Sông Mã, gây ô nhiễm nguồn nước.

Trước tình hình đó, Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Quan Hoá đã yêu cầu HTX Sông Mã và HTX Chế biến Lâm sản Quan Hoá ngừng sản xuất để tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải. Đối với 5 cơ sở còn lại, Đoàn công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. UBND huyện Quan Hoá đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu các cơ sở này phải thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hoàn thành đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải trước 30/6/2011.

10. Về tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải rắn (CTR), rác thải sinh hoạt ở nông thôn hằng năm có khoảng 875.000 tấn, tỷ lệ thu gom, xử lý đạt khoảng 20%; CTR, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn chủ yếu được thải trực tiếp ra môi trường hoặc được chôn lấp để tự tiêu huỷ. Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hoá, sự phát triển nhanh của các ngành công nghiệp, CTR và rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn tăng nhanh, vượt quá khả năng thu gom, xử lý của các địa phương, gây ô nhiễm môi trường.

Để giải quyết có hiệu quả và bền vững vấn đề CTR, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trong phạm vi cả tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 phê duyệt quy hoạch quản lý CTR tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, làm cơ sở cho các địa phương lập dự án đầu tư, huy động các nguồn lực thực hiện thu gom, xử lý CTR, rác thải sinh hoạt; đồng thời chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường; nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia thu gom, xử lý CTR, rác thải sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn.

11. Cử tri huyện Quan Hoá đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây lắp đường điện cao thế đến trung tâm các xã Thành Sơn, Trung Thành và Trung Sơn, huyện Quan Hoá.

Công trình đầu tư xây dựng đường điện đến các xã Thành Sơn, Trung Thành và Trung Sơn, huyện Quan Hoá thuộc dự án Năng lượng nông thôn II (RE.II), đầu tư bằng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án được chia làm 2 phần: phần hạ áp do UBND tỉnh làm chủ đầu tư, đã hoàn thành thi công năm 2009; phần trung áp do Công ty Điện lực Thanh Hoá làm chủ đầu tư, gặp khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hành lang tuyến điện nên tiến độ thi công chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công phần trung áp, sớm có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Quan Hoá phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hoá và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị nhân dân địa phương chấp hành các quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho triển khai dự án.

12. Cử tri đề nghị đầu tư xây dựng đường giao thông tuyến Thọ Minh, huyện Thọ Xuân đi xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc.

Đoạn đường từ xã Thọ Minh (Thọ Xuân) đi xã Minh Tiến (Ngọc Lặc) có chiều dài 8,5 km đi qua địa phận các xã Thọ Minh, Xuân Châu (Thọ Xuân) và xã Minh Tiến (Ngọc Lặc). Đoạn đường từ xã Xuân Châu đi xã Minh Tiến thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ xã Xuân Châu đi Ba Si đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 09/12/2008, với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng, bằng nguồn vốn thực hiện Chương trình 253 và giao cho UBND huyện Thọ Xuân làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, nguồn vốn thực hiện Chương trình 253 của Trung ương phân bổ chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư. Để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Trung ương phân bổ cho tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham mưu, đề xuất phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình 253 cho các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh theo thứ tự ưu tiên để đầu tư. Đối với đoạn đường từ xã Thọ Minh đi xã Xuân Châu, UBND huyện Thọ Xuân lập dự án đầu tư, bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 2532/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008 - 2012.

13. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường 217 đi Phâng Khánh, Cẩm Thành huyện Cẩm Thuỷ.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Phâng Khánh, Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 24/6/2009, có chiều dài 7,5 km, tổng mức đầu tư 13,14 tỷ đồng. Do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa được triển khai thực hiện.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ Sở Giao thông Vận tải đấu mối với Bộ Giao thông Vận tải để được bố trí vốn triển khai thực hiện. Ngày 22/4/2011, Bộ Giao thông Vận tải có Công văn số 2334/BGTVT-KHĐT đồng ý cho sử dụng vốn dư của dự án GTNT3 đã bố trí cho tỉnh Thanh Hoá để đầu tư xây dựng đoạn đường từ Quốc lộ 217 đi Phâng Khánh, Cẩm Thành huyện Cẩm Thuỷ. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng trong quý III/2011.

14. Về đề nghị lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Mỹ, huyện Nông Cống.

Xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống được quy hoạch trở thành đô thị loại V theo Quyết định số 3023/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Nông Cống (Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 12/7/2010) và Sở Xây dựng (Công văn số 1701/SXD-QH ngày 02/8/2010), Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho UBND huyện Nông Cống lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Mỹ (Công văn số 4235/UBND-CN ngày 13/8/2010).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Nông Cống đã lập hồ sơ nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Mỹ gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Mỹ.

15. Cử tri đề nghị đầu tư mở rộng Phòng khám Đa khoa khu vực Thạch Quảng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân các xã vùng cao của huyện Thạch Thành.

Phòng khám Đa khoa khu vực Thạch Quảng là đơn vị trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành có nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân 6 xã miền núi của huyện Thạch Thành. Trước đây, Phòng khám Đa khoa khu vực Thạch Quảng và Trung tâm Y tế xã Thạch Quảng cùng sử dụng chung công trình y tế cụm xã để hoạt động, gặp nhiều khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế giao cho Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành lập đề án kiện toàn hoạt động của Phòng khám Đa khoa khu vực Thạch Quảng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đến nay, đã hoàn thành đầu tư xây dựng 01 khu nhà cấp IV; cải tạo nhà y tế trung tâm cụm xã, hệ thống điện, nước và khuôn viên; trang bị thêm máy móc, thiết bị, đồ dùng; bổ sung thêm đội ngũ y, bác sỹ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu của nhân dân trong vùng.

16. Về đề nghị đầu tư tôn tạo đền thờ Khương Công Phụ, xã Định Thành, huyện Yên Định.

Đền thờ Khương Công Phụ, xã Định Thành, huyện Yên Định đã được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia năm 2001; Cục Di sản văn hoá cho phép lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích năm 2007; UBND tỉnh đã giao UBND huyện Yên Định lập dự án tôn tạo di tích lịch sử văn hoá năm 2008 (Công văn số 1297/UBND-VX ngày 01/4/2008).

Đến nay, UBND huyện Yên Định đã hoàn thành việc lập dự án tôn tạo di tích, đang trình các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định, thoả thuận trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Trên đây là kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 16 và 18, HĐND tỉnh Khoá XV, UBND tỉnh xin báo cáo HĐND tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
114 người đã bình chọn
Thống kê: 1.427.592
Online: 76