Ngày 30 tháng 12 năm 2013, HĐND huyện Quảng Xương đã tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX. Tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện Quảng Xương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

HDNDQX_31_12_2013.jpg 

 

Tại kỳ họp, sau khi tiến hành một số thủ tục theo luật định, các đại biểu đã nghe đại diện Ủy ban nhân dân huyện đọc báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, Ủy ban MTTQ huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX; các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện; các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, các tờ trình …

 

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành thảo luận, các ý kiến thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2013, các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014, khẳng định những kết quả khá toàn diện mà huyện Quảng Xương đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, đã có 02 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (xã Quảng Tân và Quảng Hợp); 02 xã đạt 18 tiêu chí; 02 xã đạt 16 tiêu chí; bình quân các xã trên địa bàn đạt 14 tiêu chí. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh được đẩy mạnh. Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng trưởng khá; văn hóa- xã hội chuyển biến tích cực, Quảng Xương tiếp tục là điểm sáng về giáo dục - đào tạo của tỉnh…Đồng thời thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực như: Thu thuế trên địa bàn đạt thấp; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn nhiều hạn chế, tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp; xuất hiện tình trạng nông dân tại một số xã bỏ ruộng hoang gây lãng phí đất canh tác nhưng chưa có giải pháp khắc phục..Nhiều ý kiến đề xuất huyện cần có chính sách hỗ trợ về xăng dầu, ngư cụ cho ngư dân; giải quyết những bất cập về việc thiếu giáo viên tại một số trường chuẩn quốc gia; giải quyết dứt điểm một số dự án treo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp…

Các đại biểu cũng thống nhất cao với các báo cáo của Thường trực HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Tờ trình về chương trình giám sát năm 2014 và các tờ trình về cơ chế chính sách cũng được các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận cao.

Tại kỳ họp, đại diện UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình làm rõ một số vấn đề lớn mà các đại biểu đã tham gia thảo luận, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của huyện năm 2014. Tiếp đó kỳ họp đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Quảng Xương khóa XIX đã thành công tốt đẹp./.  

 

Lê Như Tú​

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.651.975
Online: 28