mvn21520131.jpg

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu tham dự hội nghị!

Hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ giữa hai kỳ họp của HĐND. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị của chúng ta đạt được kết quả tốt đẹp!

Thưa các vị đại biểu,

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, theo đề xuất của các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn 3 vấn đề (như đồng chí Chánh Văn phòng đã báo cáo trong phần thông qua chương trình hội nghị)1 để giám sát và chất vấn, nhằm làm rõ thực trạng các doanh nghiệp; đào tạo, và sử dụng nguồn nhân lực; đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội có liên quan đến ma túy. Qua đó làm rõ những chủ trương, giải pháp sát đúng của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng; những cố gắng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh...Đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém; đề ra các giải pháp để khắc phục những vấn đề nêu trên.

Đây là 3 vấn đề lớn, có tính thời sự, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi phải kiên trì, không nôn nóng nhưng phải kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện, nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với sử dụng nguồn nhân lực theo quy hoạch phát triển của Tỉnh, của vùng và cả nước; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy.

hdnd21520134.jpg

Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu mời dự hội nghị nêu cao tinh thần trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, phát biểu thẳng thắn, xây dựng, cầu thị, góp phần vào thành công của hội nghị.

Với tinh thần đó, tôi xin phép khai mạc hội nghị.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích của Ban biên tập:

          (...)1 1) Tình hình tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và tiếp tục thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết các vấn đề liên quan đến giao đất; cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với tổ chức và công dân. 2) Việc đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề đào tạo trong mối tương quan với nhu cầu xã hội, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ hội tìm kiếm việc làm; tuyển dụng, bố trí, sử dụng lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 3) Việc đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy và các tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy trên phạm vi toàn tỉnh. Trọng điểm là các đô thị và các huyện biên giới phía Tây.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.634.418
Online: 61