Chiều 24 tháng 12 năm 2013, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tiến hành Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phùng Bá Văn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Trịnh Ngọc Giao, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban của HĐND, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉn, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

HDND_RKN_25_12_2013.jpg

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp với đại diện UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan để rút kinh nghiệm kỳ họp, đồng thời thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8. Trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, đã có 85/93 đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri, chất lượng của hoạt động tiếp xúc cử tri được nâng lên. Các hình thức tiếp xúc cử tri phong phú về đối tượng (TXCT cả ở thôn, bản, phố, xã, liên xã); đa dạng về cách thức (phối hợp TXCT  đại biểu QH và đại biểu HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố cùng tiếp xúc cùng thời gian, địa điểm); tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Hoạt động giám sát và thẩm tra chuẩn bị cho kỳ họp đã được thường trực và các ban của HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tập trung giám sát theo chuyên đề. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh luôn bám sát pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh. Thông qua các hoạt động giám sát, Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh đã phát hiện, đưa ra những kiến nghị sát thực và đã được​ UBND tỉnh, các ngành, các đơn vị có liên quan tiếp thu, chỉ đạo giải quyết.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra trong 03 ngày từ ngày 10 đến 12-12-2013. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 và thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014; đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo nghị quyết; phân tích, làm rõ thêm những nội dung nêu trong báo cáo kết quả giám sát của các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về hoạt động chất vấn, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn tỉnh; ý kiến của Ủy ban MTTQ, các ban của HĐND tỉnh và thông qua hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phản ảnh của báo chí..., Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn, tổng hợp 3 nhóm vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Đó là: Vấn đề ô nhiễm môi trường tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái; tình trạng nông dân bỏ ruộng; công tác quản lý vật tư nông nghiệp và vấn đề y đức. Kết thúc kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 16 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, 6 nghị quyết về công tác tổ chức. Việc thảo luận, thông qua nghị quyết, miễn nhiệm một số chức danh do HĐND tỉnh bầu và bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo ban của HĐND, Ủy viên UBND tỉnh được thực hiện dân chủ, công khai, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp từng bước tiếp tục nâng cao chất lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định, với sự chuẩn bị chu đáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh các ban ngành, cơ quan hữu quan, kỳ họp thứ 8 đã thành công tốt đẹp, thông quan các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả của kỳ họp. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục đó là, hoạt động tiếp xúc cử tri của một số tổ đại biểu chưa có nhiều đổi mới, đối thoại giữa đại biểu với cử tri còn hạn chế, cách phối hợp tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện trong TXCT tại một số nơi chưa linh hoạt, công tác chuẩn bị tại một số điểm TXCT chưa chu đáo; ; chuẩn bị một số đề án, tờ trình còn chậm, chất lượng chưa cao; một số ý kiến thảo luận tại hội trường còn dài, thiếu trọng tâm, chưa có nhiều hiến kế để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh mà vẫn nặng về kể lể thành tích của địa phương, đơn vị; việc chuẩn bị ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh còn hạn chế, việc trả lời chất vấn, tham gia giải trình còn vòng vo, thiếu trọng tâm, chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, bảo đảm tính dân chủ, thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 8; tiếp tục thực hiện đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban của HĐND tỉnh phải được xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm 2014; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình cho kỳ họp./.

Lê Như Tú


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.068
Online: 4