Ngày 16. 01. 2013, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.

rknkh_17_1_20131.jpg

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI đã được tổ chức, tiến hành từ ngày 03 đến ngày 05. 12. 2012. Điểm nổi bật của kỳ họp này là mọi hoạt động đều gần dân, sát thực tế, công khai minh bạch; chất lượng thảo luận, chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh tiếp tục có những bước tiến mới, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh.

        Trên cơ sở bám sát vào những nhiệm vụ đã quy định tại Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, tính chủ động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các ngành có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung, tài liệu kỳ họp (báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết) tiếp tục được nânglên. Hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) để lắng nghe, thu thập ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri, nắm tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị tiếp tục được các đại biểu, tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Đã có 87/94 đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5. Nhiều tổ đại biểu đã có những cải tiến nội dung, cách thức tiếp xúc cử tri, như: thành phố Thanh Hóa 6 đại biểu được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm tiếp xúc tại 3 điểm phường, xã, đối tượng tiếp xúc đa dạng. Quảng Xương 6 đại biểu đã bố trí để mỗi đại biểu tiếp xúc tại một điểm xã. Nông Cống, Đông Sơn tiếp xúc cử tri theo chuyên đề gắn với những nhóm đối tượng cụ thể, như giáo viên, cán bộ y tế, người dân lao động, vv. Lịch TXCT của mỗi tổ đại biểu được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cử tri biết, tham dự. Hoạt động giám sát chuyên đề chuẩn bị cho kỳ họp được các ban của HĐND tỉnh triển khai thực hiện có kết quả; nội dung giám sát cơ bản đáp ứng với yêu cầu của tình hình thực tế; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tiếp tục được nâng lên; trong hoạt động thẩm tra cũng có nhiều chủ động, cố gắng.

Chương trình kỳ họp được xây dựng hợp lý, khoa học. Chủ tọa điều khiển các phiên họp linh hoạt, tạo được không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm.Các phiên thảo đã diễn ra khá sôi nổi. Kết thúc phiên thảo luận đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình, thể hiện rõ quyết tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi với 21 đại biểu tham gia xoay quanh 5 vấn đề bức xúc trong nhân dân. Ngoài nội dung giải trình của 5 vị "đăng đàn" trả lời chất vấn còn có phần "chia lửa" của một số lãnh đạo ngành, địa phương nhằm làm rõ thêm tình hình, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục những hạn chế tồn tại. Kết thúc mỗi phần trả lời chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu nhận xét khái quát vấn đề, yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết, khắc phục những hạn chế tồn tại, báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại các kỳ họp sau.

Công tác tham mưu, phục vụ trước, trong và sau kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng thực hiện đạt kết quả tốt. Đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri; tổ chức phục vụ các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri; tổng hợp báo cáo hoạt động, báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; xây dựng, hoàn thiện các văn bản, các nghị quyết của HĐND tỉnh; đấu mối, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị các tài liệu kỳ họp. Phối hợp với các cơ quan thông tin để tuyên truyền về hoạt động của HĐND. Duy trì việc truyền hình, truyền thanh trực tiếp tất cả các phiên họp của HĐND tỉnh để nhân dân theo dõi, giám sát; mở đường dây điện thoại để nhân dân liên hệ, nêu ý kiến với HĐND thông qua thư ký kỳ họp; chuẩn bị hội trường, lên sơ đồ, sắp xếp chỗ ngồi của đại biểu hợp lý và thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc công tác hậu cần....

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế tồn tại như: việc chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết chậm so với quy định, ảnh hưởng đến đến công tác thẩm tra của các ban và không gửi được tài liệu để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp. Hoạt động TXCT nhìn chung vẫn còn hình thức. Hoạt động giám sát, chất vấn có lúc, có việc còn nể nang. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn; giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chưa thường xuyên.

rknkh_17_1_20132.jpg

Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Đồng chí đã nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới. Theo đó, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan nhà nước hữu quan cần căn cứ vào Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013, chủ động phối hợp triển khai xây dựng, hoàn thành các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết đúng thời gian qui định. Hạn chế việc phát sinh tờ trình, dự thảo nghị quyết ngoài kế hoạch ban đầu; trường hợp thực sự cần thiết phải bổ sung thêm nội dung vào kế hoạch ban hành nghị quyết thì UBND tỉnh sớm thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT. Căn cứ vào tình hình cụ thể, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần xây dựng kế hoạch TXCT cho phù hợp gắn liền với yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT. Cùng với việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt hoạt động giám sát theo chuyên đề, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh cần phải quan tâm giám sát thường xuyên những vấn đề bức xúc trong nhân dân; giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn; giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục nghiên cứu để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Thường trực, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cần phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động. Đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm để hoạt động tích cực, hiệu quả hơn. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ trong quá trình chuẩn bị, tiến hành và sau khi kết thúc kỳ họp. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng cần phải luôn luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc, trước hết phải nắm vững chuyên môn, kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động trong lĩnh vực công tác mình được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của cơ quan tham mưu, phục vụ trong tình hình mới./.

Lưỡng Mỹ Quốc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.292
Online: 42