Thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 12/4/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức hoạt động giám sát và chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 07/5/2013 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thìn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

Vhxh_8_5_20131.jpg

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2010- 2012 số lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Năm 2010, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%, năm 2012 đạt 46%, dự ước năm 2013 đạt 49%. Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh và đào tạo trên 174 nghìn người, số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề gần 12.800 người, trong đó số lao động nông thôn đã học xong 9.726 người, số có việc làm đúng ngành nghề đào tạo chiếm 7.801 người. Từ năm 2010 đến nay, đã giải quyết việc làm cho trên 184 nghìn người, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị từ 4,15% xuống còn 4%, tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn giảm từ 13% xuống còn 7%.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong năm 2010-2012 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên dạy nghề của các cơ sở đào tạo còn thiếu, chưa đồng bộ; một bộ phận người lao động qua đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu trình độ chuyên môn của nhà tuyển dụng. Các huyện còn lúng túng trong việc xác định nghề đào tạo cho lao động nông thôn để phù hợp với chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển ngành nghề của địa phương. Vì vậy nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm gây lãng phí cho gia đình và xã hội.

Sau khi nghe các ý kiến của thành viên Đoàn công tác, đồng chí Lê Thị Thìn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những cố gắng của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc tham gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Sở cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh trong công tác tham mưu, bố trí ngành nghề phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, đặc biệt trong vấn đề phân bổ nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất và dạy nghề. Bên cạnh đó, tiếp tục có các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của Sàn giao dịch việc làm. Chủ động trong công tác tìm kiếm thị trường lao động với tiêu chí có thu nhập ổn định và an toàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng đào tạo nghề tại các địa phương, có tính định hướng giúp các địa phương lựa chọn ngành nghề phù hợp với thực tế và có hiệu quả.

Lê Như Hoa


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 843.313
Online: 25